Informasjon, veiviser

Kramper hos barn, veiviser

Temaside om Korona

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Spørsmål legen kan stille deg/dere:

 • Var barnet bevisstløst under anfallet?
  • Ja
  • Nei
 • Var krampene i hele kroppen eller bare i et avgrenset område?
  • Hele kroppen
  • I et avgrenset område
 • Var det rykkvise kramper?
  • Ja
  • Nei, det var en vedvarende muskelstramning
 • Kom krampene uten forvarsel eller var det noe som utløste dem? 
  1. Uten forvarsel
  2. Utløst av sinne
  3. Utløst av angst
  4. Akutt stress
  5. Annet som utløste anfallet
 • Hvor lenge varte anfallet?
  • Noen sekunder
  • Ca. et minutt
  • Noen minutter
 • Var det avgang av urin eller avføring under anfallet?
  • Ja
  • Nei
 • Etter anfallet, tok det tid før barnet var seg selv igjen?
  • Ja, det tok sekunder
  • Ja, det tok minutter
  • Ja, det tok timer
  • Nei, barnet var seg selv ganske umiddelbart etter at anfallet var over
 • Ledsagende symptomer?
  1. Feber
  2. Smerter, f.eks. hodepine
  3. Utslett som forsvinner/blekner når vi presser et glass mot utslettet
  4. Utslett som ikke forsvinner/blekner når vi presser et glass mot utslettet !
 • Er barnet alvorlig medtatt?
  • Ja !
  • Nei
 • Klarer barnet å bøye seg med pannen ned på knærne når det sitter med bøyde knær i senga?
  • Ja
  • Nei !
 • Har barnet hjerneskade?
  • Ja, fra fødselen av
  • Ja, tilkommet etter fødselen
  • Nei
 • Har barnet tidligere hatt liknende anfall?
  • Ja
  • Nei
 • Hvordan er helsetilstanden til barnet utenom anfallene?
  • God
  • Nedsatt
 • Når kommer anfallene dersom de er tilbakevendende?
  1. Når som helst
  2. Bare om dagen
  3. Bare om kvelden/natten
  4. Bare når det er andre tilstede
  5. De er ikke tilbakevendende
 • Mulige årsaker?
  • Annen kjent underliggende sykdom
  • Angstanfall

Legeundersøkelsen

 • Bevissthetstilstanden
 • Allmenntilstanden
 • Se etter tegn på hudblødninger
 • Teste på nakkestivhet
 • Foreta en generell kroppsundersøkelse

Andre undersøkelser

 • Eventuelle blodprøver
 • Eventuell EEG
 • Røntgen?

Henvisning til spesialist eller sykehus

 • Affektkramper
  • Gjentatte anfall kan minne om epilepsi, og barnet bør henvises ved tvil om diagnosen
 • Feberkramper
  • Barn under ett år blir vanligvis innlagt sykehus som øyeblikkelig hjelp
  • Større barn behøver vanligvis ikke innleggelse med mindre barnet ikke våkner eller er vekkbart innen 10-15 min
 • Mistanke om hjernehinnebetennelse eller andre alvorlige livstruende tilstander legges inn i sykehus umiddelbart
 • Fokale eller generelle kramper
  • Tilsier snarlig utredning hos spesialist eller på sykehus
Forrige side