Informasjon, veiviser

Kramper hos barn, veiviser

Kramper er stramninger i muskulatur og er et tegn på en underliggende sykdom.

Temaside om Korona

Hva er kramper?

 • Kramper kan inndeles i forhold til om de er
  • Fokale - det vil si at de gjelder én muskelgruppe eller legemsdel
  • Generelle - det vil si at de omfatter all muskulatur og bevissthetstap
 • Ulike typer kramper
  • Toniske kramper er en ufrivillig, vedvarende, kraftig muskelsammentrekning
  • Kloniske kramper er en ufrivillig, rytmisk veksling mellom kraftige muskelsammentrekninger og avslappinger
 • Forekomst
  • Ufarlige krampetilstander som affektkramper og feberkramper er vanlige blant barn

Hva kan årsaken være?

Vanlige årsaker

 • Feberkramper
  • Er den vanligste årsaken til kramper mellom ½ og 5 år
  • Opptrer etter raskt stigende feber, varer max 10 minutter, er generelle
  • Det er hvor raskt feberen stiger som er det mest avgjørende, ikke hvor høy feberen blir
 • Affektkramper
  • Debuterer som regel i første eller andre leveår
  • Gjentar seg mer eller mindre hyppig i noen måneder eller år fram mot 2-4-årsalderen
  • Anfall utløses oftest av smerte, redsel eller sinne
  • Det skilles mellom to typer affektanfall:
   • Cyanotiske anfall:
    • Barnet skriker til det blir blå i ansiktet og blir fraværende i noen sekunder. Noen kan få kortvarige kloniske rykk på slutten av anfallet. Anfallene opptrer som oftest mellom 6-18 måneders alder
   • Bleke anfall:
    • Barnet forsøker å skrike, men skriket uteblir midlertidig, barnet blir blekt, får forbigående pustestans og ofte besvimelse som avsluttes med kortvarige kloniske rykk som ved cyanotiske anfall
 • Epilepsi
  • Er den vanligste årsaken etter 5 års alder
  • Plutselige bevegelsesmessige (motoriske), følelsesmessige (sensoriske) eller psykiske fenomen forårsaket av en forbigående funksjonsforstyrrelse av deler eller hele hjernen
  • Anfallene er ulike fra person til person, men de er som oftest av samme type fra gang til gang for en gitt pasient
 • Kikhoste
  • Barnet "kiker", barnet går tom for luft, kan det få krampeliknende bevegelser

Sjeldnere årsaker

 • Migrene
  • Sjelden årsak
  • Det finnes migreneformer som kan gi kramper
 • Hjernehinnebetennelse
  • Forholdsvis sjelden tilstand
  • Karakterisert ved høy feber, nakke- og ryggstivhet, omtåket, utslett
  • Kan gi krampeanfall
 • Hjernesvulst
  • Sjelden årsak
  • Svulster i hjernen hos barn vokser ofte langsomt
  • Symptomene vil lenge være vage, men kramper kan være et tidlig tegn
 • Natteskrekk, pavor nocturnus
  • Natteskrekk, søvnterror
  • Vanligst hos barn (yngre gutter)
  • Angstanfall under søvn med oppvåkning og skrik
  • Frykt, svetting, hurtig puls, forvirring i flere minutter - husker ingenting av hendelsen
 • Simulerte kramper

Hva kan du/dere gjøre selv?

 • Ved mistanke om feberkramper bør dere kle av barnet og gi febernedsettende medisin
 • Affektkramper er ufarlige og trenger ingen behandling
 • Ved ukontrollerte kramper bør dere påse at ikke barnet skader seg. Ikke gjør forsøk på å putte noe i munnen på barnet
 • Ved usikkerhet om hva årsaken kan være og ved fremtredende plager, bør du kontakte lege

Når bør du/dere søke lege?

 • Affektkramper
  • Trenger ingen vurdering av lege dersom dere er sikre på diagnosen
 • Feberkramper
  • Bør tilses av lege i akuttsituasjonen, og dere bør få råd om hvordan dere skal takle eventuelle fremtidige anfall
 • Uforklarlige kramper hos et barn
  • Krever snarlig legetilsyn
  • Ved krampeanfall som varer over 5 min eller som kommer tilbake, bør lege tilkalles for å gi krampestillende medisin

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Spørsmål legen kan stille deg/dere:

 • Var barnet bevisstløst under anfallet?
  • Ja
  • Nei
 • Var krampene i hele kroppen eller bare i et avgrenset område?
  • Hele kroppen
  • I et avgrenset område
 • Var det rykkvise kramper?
  • Ja
  • Nei, det var en vedvarende muskelstramning
 • Kom krampene uten forvarsel eller var det noe som utløste dem? 
  1. Uten forvarsel
  2. Utløst av sinne
  3. Utløst av angst
  4. Akutt stress
  5. Annet som utløste anfallet
 • Hvor lenge varte anfallet?
  • Noen sekunder
  • Ca. et minutt
  • Noen minutter
 • Var det avgang av urin eller avføring under anfallet?
  • Ja
  • Nei
 • Etter anfallet, tok det tid før barnet var seg selv igjen?
  • Ja, det tok sekunder
  • Ja, det tok minutter
  • Ja, det tok timer
  • Nei, barnet var seg selv ganske umiddelbart etter at anfallet var over
 • Ledsagende symptomer?
  1. Feber
  2. Smerter, f.eks. hodepine
  3. Utslett som forsvinner/blekner når vi presser et glass mot utslettet
  4. Utslett som ikke forsvinner/blekner når vi presser et glass mot utslettet !
 • Er barnet alvorlig medtatt?
  • Ja !
  • Nei
 • Klarer barnet å bøye seg med pannen ned på knærne når det sitter med bøyde knær i senga?
  • Ja
  • Nei !
 • Har barnet hjerneskade?
  • Ja, fra fødselen av
  • Ja, tilkommet etter fødselen
  • Nei
 • Har barnet tidligere hatt liknende anfall?
  • Ja
  • Nei
 • Hvordan er helsetilstanden til barnet utenom anfallene?
  • God
  • Nedsatt
 • Når kommer anfallene dersom de er tilbakevendende?
  1. Når som helst
  2. Bare om dagen
  3. Bare om kvelden/natten
  4. Bare når det er andre tilstede
  5. De er ikke tilbakevendende
 • Mulige årsaker?
  • Annen kjent underliggende sykdom
  • Angstanfall

Legeundersøkelsen

 • Bevissthetstilstanden
 • Allmenntilstanden
 • Se etter tegn på hudblødninger
 • Teste på nakkestivhet
 • Foreta en generell kroppsundersøkelse

Andre undersøkelser

 • Eventuelle blodprøver
 • Eventuell EEG
 • Røntgen?

Henvisning til spesialist eller sykehus

 • Affektkramper
  • Gjentatte anfall kan minne om epilepsi, og barnet bør henvises ved tvil om diagnosen
 • Feberkramper
  • Barn under ett år blir vanligvis innlagt sykehus som øyeblikkelig hjelp
  • Større barn behøver vanligvis ikke innleggelse med mindre barnet ikke våkner eller er vekkbart innen 10-15 min
 • Mistanke om hjernehinnebetennelse eller andre alvorlige livstruende tilstander legges inn i sykehus umiddelbart
 • Fokale eller generelle kramper
  • Tilsier snarlig utredning hos spesialist eller på sykehus