Informasjon, veiviser

Øresmerter hos barn, veiviser

Temaside om Korona

Når bør du/dere søke lege?

  • Ved sterke øresmerter, særlig hvis de vedvarer over et døgn, bør lege undersøke øret
  • Selv om behandling av akutt mellomørebetennelse ofte er unødvendig, er det viktig å følge opp barnet med kontroll slik at vi er sikker på at barnet blir friskt
  • Noen barn utvikler en kronisk mellomørekatarr med væske i mellomøret, noe som nedsetter hørselen og som ved vedvarende plager kan hemme språkutviklingen til barnet
Forrige side Neste side