Informasjon, veiviser

Øresmerter hos barn, veiviser

Øreverk eller øresmerter hos barn skyldes ofte mellomørebetennelse, men også andre årsaker som fremmedlegeme i øregangen eller ørevoks er vanlig. I denne artikkelen kan du lese om flere mulige årsaker, og om når du bør ta kontakt med lege.

Temaside om Korona

Hva er øresmerter?

Ytre øre, mellomøre og indre øre
 • Øresmerter kan være uttrykk for lidelser i øret eller lidelser med lokalisasjon andre steder i hode- og halsområdet, men som gir utstråling til øret
 • Øresmerter er en hyppig årsak til legekontakt, særlig blant småbarn

Vurdering av øresmerter

 • Hos barn
  • Vondt i øret hos små barn er svært ofte ørebetennelse
  • Sannsynligheten for at det er ørebetennelse, øker dersom barnet har hatt ørebetennelse flere ganger tidligere, og når smerten kommer om natta
  • Ved nattlig øreverk uten at barnet er påfallende sykt, er det som regel unødvendig å kontakte lege i løpet av natten. Smertestillende som paracetamol eller ibuprofen er vanligvis tilstrekkelig behandling
 • Hos voksne
  • Øresmerter kan, særlig hos voksne, skyldes smerte fra andre områder på hode og hals, for eksempel hovne lymfekjertler på halsen

Hva kan årsaken være?

Vanlige årsaker som kan kreve behandling

 • Akutt mellomørebetennelse (akutt otitis media)
  • Forekommer oftest hos småbarn, hyppigst 0,5-3 år, mange har hatt ørebetennelse tidligere. Det har som regel vært en forutgående øvre luftveisinfeksjon
  • Gir øresmerter som utvikler seg raskt, ofte om natta, urolig barn, tar seg til øret - dersom det går hull på trommehinnen fører det til rask smertelindring og siving av puss ut øregangen
 • Øregangsbetennelse (akutt otitis externa)
  • Skyldes som regel en kombinasjon av eksem og infeksjon, gjerne tilbakevendende. Det foreligger en rekke disponerende faktorer som seboré, eksem, psoriasis, varme og fuktighet, skade av øregangshuden (fra for eksempel ørepinne)
  • Tilstanden preges i utgangspunktet av kløe, eventuelt tilkommer smerter, eventuelt renner det væske ut av øregangen, det kan være et lett hørselstap
 • Ørevoks (cerumen)
  • Kan stenge igjen øregangen og utløse en betennelsesreaksjon i øregangen
  • Oppleves vanligvis som ensidig dottfornemmelse, nedsatt hørsel og eventuelt smerter eller ubehag
 • Fremmedlegeme i øregangen
  • Det er en ganske vanlig tilstand hos småbarn som har puttet en gjenstand i øregangen
  • Gjenstanden lar seg ofte lett fjerne, men hvis dere har problemer med å få det ut, bør dere søke legehjelp fordi det er risiko for skade både på øregangen og trommehinnen
 • Hovne lymfeknuter på halsen
  • I forbindelse med infeksjon i svelget (akutt halsbetennelse) vil lymfeknutene på halsen midlertidig forstørres. Det kan medføre trykk på omliggende strukturer, noe som av og til medfører smertefornemmelse i øret

Vanlige årsaker som vanligvis ikke krever behandling

 • Mellomørekatarr (otitis media serosa)
  • Opptrer hyppigst hos småbarn, ved syv-årsalderen har 30 prosent hatt en eller flere episoder med varighet på tre til ni måneder. Tilstanden kommer gjerne etter forkjølelse eller gjennomgått ørebetennelse
  • Tilstanden er preget av nedsatt hørsel, dottfornemmelse, eventuelt dårlig språkutvikling
 • Trommehinnekatar (myringitt)
  • Skyldes vanligvis en virussykdom og forekommer både hos barn og voksne
  • Symptomene minner om vanlig akutt mellomørebetennelse, men når legen gransker trommehinnen er den rød og buler ikke ut i øregangen. Noen ganger finner legen en eller flere blemmer på trommehinnen (bulløs myringitt)
 • "Kvise" i øregangen (øregangsfurunkel)
  • Forekommer helst hos voksne
  • Gir smerte i øregangen. Smerten kan bli intens. Det er ømt når du drar i øreflippen eller du trykker innover mot øregangen
 • Trykkskade (barotraume)
  • Øresmerte oppstår typisk under en flytur ved nedstigning eller under dykking
  • Vanligvis er vedkommende forkjølet på forhånd eller har allergisk høysnue

Sjeldne årsaker

Utstrålende smerter

 • I sjeldne tilfeller kan andre organ som bihuler, tenner, kjeveledd, svelg og strupe være opphav til øresmerter
 • Kjeveleddsplager
  • Kan gi øresmerter og knirking i kjeveleddet. Ofte ømt å ta på kjeveleddet
 • Tannlidelser

Med unormale funn ved øreundersøkelsen

 • Nekrotiserende øregangsbetennelse
  • Er en betennelse som griper over i benvevet i øregangen. Forekommer oftest blant pasienter med diabetes eller immunsviktsykdom
  • Gir sterke, dype smerter
 • Helvetesild
  • Helvetesild kan ramme nerver som går til øret
  • Medfører typisk øresmerter, lammelser i ansiktsnerven, og det kan observeres små blemmer i ytre del av øregangen. Andre symptomer kan være hørselstap, øresus, svimmelhet, forstyrret smak
 • Betennelse i ørebrusken
  • Er en sykdom som kan angripe mange organer som øye, nese, hjerte, nyrer og nervesystem, men hyppigst rammet er øret
  • Tilstanden kan ramme begge ørene. Øremuslingen blir rød eller blåfiolett. Ørelappen spares, fordi den mangler brusk
  • Tilstanden er tilbakevendende

Med normal øreundersøkelse

 • Svulster
  • I nesen, munnhulen, svelget, halsen eller brystet kan forårsake øresmerter. Alarmsymptomer er svelgevansker, vekttap, heshet
 • Nervesmerter
  • Kan involvere flere av hjernenervene
  • Trigeminusnevralgi er best kjent og er karakterisert ved anfall med skarpe, skjærende smerter i områdene for overkjeve og underkjeve
  • Glossofaryngeusnevralgi forårsaker smerte i halsen og hos noen pasienter i mellomøret
  • Facialisparese gir ansiktslammelse. Hos cirka 25 prosent forekommer smerter bak øret
 • Betennelse i tinningpulsåren
  • Kan gi smerter i tinningregionen og ømheten kan omfatte øret. Andre symptomer er slapphet, vekttap, feber og anoreksi
  • Det haster å stille diagnosen fordi det kan være fare for synet

Hva kan du/dere gjøre selv?

 • Råd vedrørende barn med sterke øresmerter og uten påfallende redusert allmenntilstand - særlig hvis barnet har hatt liknende episoder tidligere:
  • Gi smertestillende og febernedsettende middel - for eksempel paracetamol eller ibuprofen
  • Bygg opp med puter under overkroppen til barnet slik at hodet kommer høyere
  • Gi drikke
  • Bruk nesedråper/saltvann hvis nesen er tett
 • Norske retningslinjer er at akutt mellomørebetennelse hos ellers friske barn i utgangspunktet ikke skal behandles med antibiotika

Når bør du/dere søke lege?

 • Ved sterke øresmerter, særlig hvis de vedvarer over et døgn, bør lege undersøke øret
 • Selv om behandling av akutt mellomørebetennelse ofte er unødvendig, er det viktig å følge opp barnet med kontroll slik at vi er sikker på at barnet blir friskt
 • Noen barn utvikler en kronisk mellomørekatarr med væske i mellomøret, noe som nedsetter hørselen og som ved vedvarende plager kan hemme språkutviklingen til barnet

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Spørsmål legen kan stille vedrørende et barn:

 • Om øresmertene?
  • Akutte
  • Kroniske
 • Hvor lenge har øresmertene vart?
  • Noen timer
  • Ca. et døgn
  • Noen dager
  • Ca. en uke
  • Noen uker
  • Lengre enn en måned
 • Andre symptomer?
  1. Er forkjølet
  2. Startet om natta
  3. Renner blank væske ut av øregangen
  4. Renner puss ut av øregangen
  5. Renner blod ut av øregangen
  6. Tetthetsfølelse/dottfølelse i øret
  7. Kom i forbindelse med rask oppstigning/nedstigning til/fra stor høyde, eks. en flytur
  8. Nedsatt hørsel
  9. Dårlig språkutvikling
 • Hvordan har tilstanden utviklet seg?
  • Økende
  • Avtakende
  • Uendret
 • Ledsagende symptomer?
  1. Allmenntilstanden er litt nedsatt
  2. Allmenntilstanden er sterkt nedsatt
  3. Feber
  4. Svimmelhet
 • Har barnet tidligere hatt ørebetennelse?
  • Ja, en gang
  • Ja, flere ganger
  • Nei

Legeundersøkelsen

 • Hos barn vil legen foruten å undersøke øret, som regel foreta en rask vurdering og undersøkelse av om det kan foreligge annen sykdom i hals, bryst, mage, og legen vil se etter utslett og bedømme om det foreligger nakkestivhet

Andre undersøkelser

 • Er sjelden nødvendig

Henvisning til spesialist eller sykehus

 • De aller fleste med akutte øresmerter behandles av allmennlegen
 • Ved uklare og langvarige plager kan det være aktuelt å henvise til spesialist
 • Vedvarende væske i mellomøret i flere måneder etter en akutt mellomørebetennelse vil vanligvis tilsi henvisning til spesialist