Informasjon, veiviser

Skjeling hos barn, veiviser

Hvilke årsaker kan det være til at et barn skjeler?

Hva er skjeling?

748-2-konvergerende-skjeling-hoyre-oyet.jpg
 • Skjeling foreligger når man ved å lyse inn på begge øyne samtidig, ser at lysrefleksen ikke kommer fra det samme stedet på de to øynene, men er sideforskjøvet
 • Skjeling kan være synlig hele tiden (manifest) eller det kan komme og gå (latent)
 • De fleste skjeler innover, færre skjeler utover
 • Nyfødte barn vil de første ukene normalt kunne ha varierende grader av skjeling. Dette fordi utviklingen av samsynet først skjer omkring 3-4 måneders alder - les mer om synsutvikling hos nyfødte

Forekomst

 • Latent skjeling er vanligst hos barn
 • Skjeling er den hyppigste årsak til at et barn utvikler svaksynthet på ett øye (amblyopi)

Alvorlighet

 • Skjeling vil ofte medføre at barnet ubevisst velger et "favorittøye". Synet på dette øyet utvikles normalt. Det andre øyet som undertrykkes, utvikler seg dårlig, og barnet blir svaksynt på dette øyet. Gjennom tidlig og riktig behandling unngår man dette.

Årsak

Vanlige årsaker

 • Skjeling
  • Latent skjeling
   • Skjeling som opptrer sporadisk, helst når barnet er trøtt eller slitent
   • Skyldes vanligvis brytningsfeil i øyet som ikke er tilfredsstillende korrigert, spesielt langsynthet hos barn, men også nærsynthet og andre brytningsfeil
   • Bør behandles
  • Manifest skjeling
   • Skjeling som hele tiden er tilstede
   • Nærsynthet gir utoverskjeling
   • Langsynthet gir innoverskjeling
   • Bør behandles
 • Epicantus
  • Tilsynelatende skjeling - barnet skjeler ikke
  • Forekommer hyppig hos barn av orientalsk opprinnelse
  • Negativ lommelyktprøve - lysrefleksen ses symmetrisk
 • epicantusfold ved blikk rett fram
 • Epicantusfold ved sideblikk

Sjeldne årsaker

Retinoblastom
 • Retinoblastom
  • En svulst i øyet som forekommer hos 1 av 15.000 barn
  • Opptrer helst før 4 års alder
  • Gir snikende synsvekkelse, ev. skjeling
  • Påvises ved rød refleks, f.eks. fotografering der øynene blir røde - grålig skygge i den ene pupillen
 • Medfødt grå stær (katarakt)
  • Sjelden tilstand der linsen i øyet er fordunklet fra fødselen

Når bør du/dere søke lege?

 • Nyfødte barn vil de første ukene normalt ha varierende grader av skjeling. Dette fordi utviklingen av samsynet først skjer omkring 3-4 måneders alder. Dersom skjelingen fremdeles er til stede ved 6 måneders alder, er dette ikke normalt, og dere bør kontakte lege. Barnet vil ikke vokse av seg skjelingen
 • Siden skjeling er den hyppigste årsak til at et barn utvikler svaksynthet på ett øye, amblyopi, er det viktig å ta kontakt med lege tidlig

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Spørsmål legen kan stille deg/dere:

 • Når startet skjelingen?
  • Har vært tilstede siden fødselen
  • Debuterte etter seks måneders alder
 • Er skjelingen tilstede hele tiden?
  • Ja
  • Nei, bare når barnet er slitent og trøtt
  • Nei
 • Skjeler barnet innover eller utover når det ene øyet ser rett frem?
  • Innover
  • Utover
 • Er det ett øye barnet foretrekker å bruke?
  • Ja, høyre
  • Ja, venstre
  • Nei, det varierer
 • Er det tilfeller av skjeling i familien?
  • Ja
  • Nei

Legeundersøkelsen

 • Legen vil lyse inn på øynene for å se om det foreligger skjeling
 • Legen vil vekselvis tildekke/fjerne tildekkingen av et øye for å se om øyet "glir til siden" når det tildekkes (latent skjeling)
 • Legen vil lyse inn i øyet for å se etter "rød refleks" - forsikre seg om at øyets linse ikke er fordunklet (grå stær)
 • Om mulig kontrollere synet. Hos små barn er dette ikke mulig

Henvisning til øyelege

 • Både manifest og latent skjeling etter 6 mndr alder krever utredning og behandling av spesialist eller spesialavdeling