Informasjon, veiviser

Søvnvansker hos barn, veiviser

Temaside om Korona

Hva er normal søvn?

 • Spedbarn
  • De har et søvnmønster som er ganske forskjellig fra en voksen person
  • En viktig følge av det er at de sover i kortere sammenhengende perioder enn større barn og voksne
 • Barn eldre enn 6 måneder
  • Fra 6 mnd likner barnets søvnmønster de voksnes
 • Søvnbehov
  • Hos nyfødte fordeler søvnmengden seg ganske likt mellom natt og dag
  • Nattesøvnen blir etterhvert dominerende og blir til slutt en sammenhengende, uavbrutt periode, mens søvn om dagen avtar over de første tre årene
  • Ved 4-årsalderen trenger de fleste barn ingen lur om dagen

Når kan man forvente at et barn sover natten igjennom?

 • Det finnes ikke noe klart svar
 • 100 prosent av alle nyfødte våkner om natten, ved 6-månedersalder er andelen falt til 20-30 prosent
 • Å sove gjennom hele natten er en milesten, men det er ikke alltid at den blir opprettholdt når den er blitt nådd
 • Barn som tidligere sov gjennom natten, kan noen ganger begynne å våkne igjen, vanligvis som følge av uro av ulike slag
Forrige side Neste side