Informasjon, veiviser

Søvnvansker hos barn, veiviser

Temaside om Korona

Når bør lege kontaktes?

  • Ved søvnvansker hos spedbarn og småbarn bør man kontakte helsesøster på helsestasjonen. Helsesøster kan gi gode råd - også om behovet for å kontakte lege
  • Når enkle tiltak ikke hjelper
  • Når søvnvanskene sliter på barnet
  • Når barnets søvnvansker sliter på andre i familien
Forrige side Neste side