Informasjon, veiviser

Søvnvansker hos barn, veiviser

Hva er vanlige årsaker til søvnvansker hos barn? Hva er sjeldne årsaker? Når bør du kontakte legen? Les mer om dette her.

Temaside om Korona

Hva er søvnvansker?

 • Søvnforstyrrelser hos barn er i prinsippet ikke vesensforskjellige fra dem vi finner hos voksne
 • Søvnproblemer, definert som et søvnmønster som er utilfredsstillende for foreldrene og barnet, er et mye vanligere problem
 • En families toleranse overfor et barns søvnvaner kan være svært så forskjellig. Hva noen finner problematisk, synes andre er naturlig

Forekomst

 • Oppvåkninger om natta er vanlig gjennom hele barndommen
 • I gjennomsnitt vil ett av tre barn opptil 4-årsalderen fortsette å våkne om natta og kreve tiltak fra foreldrene for at det skal sovne igjen

Hva er normal søvn?

 • Spedbarn
  • De har et søvnmønster som er ganske forskjellig fra en voksen person
  • En viktig følge av det er at de sover i kortere sammenhengende perioder enn større barn og voksne
 • Barn eldre enn 6 måneder
  • Fra 6 mnd likner barnets søvnmønster de voksnes
 • Søvnbehov
  • Hos nyfødte fordeler søvnmengden seg ganske likt mellom natt og dag
  • Nattesøvnen blir etterhvert dominerende og blir til slutt en sammenhengende, uavbrutt periode, mens søvn om dagen avtar over de første tre årene
  • Ved 4-årsalderen trenger de fleste barn ingen lur om dagen

Når kan man forvente at et barn sover natten igjennom?

 • Det finnes ikke noe klart svar
 • 100 prosent av alle nyfødte våkner om natten, ved 6-månedersalder er andelen falt til 20-30 prosent
 • Å sove gjennom hele natten er en milesten, men det er ikke alltid at den blir opprettholdt når den er blitt nådd
 • Barn som tidligere sov gjennom natten, kan noen ganger begynne å våkne igjen, vanligvis som følge av uro av ulike slag

Hva kan årsaken være?

Vanlige årsaker

 • Innsovningsvansker, eventuelt vansker med å opprettholde søvn
  • Vanlige søvnforstyrrelser hos spedbarn og småbarn
  • De vanligste er
   • oppvåkninger om natta
   • motstand mot å legge seg
  • Årsak kan være at barnet er for sterkt bundet til foreldrene, samt foreldre som ikke klarer å sette grenser
 • Spedbarnskolikk
  • Kolikk er egentlig ikke et søvnproblem, men disse barna kan få mindre søvn
  • Søvnproblemet vedvarer gjerne etter at barnet har vokst av seg kolikken, fordi foreldrene ofte har vent barnet på ulike tiltak for å dempe skrikeanfallene - noe barnet vil fortsette å "kreve" for å sove
  • Typisk er at disse barna, f.eks. etter 4 mnd, roer seg raskt når de blir tatt opp
 • Søvngjengeri og å snakke i søvne
  • Årsak er en umoden hjerne
  • Kan forekomme i skolealderen, oftere hos gutter enn jenter, og er ofte forbundet med sengevæting
  • Barnet setter seg opp i sengen med øynene åpne - men "ser" ikke. Aktivitet kan variere fra formålsløs uro i sengen til det å gå gjennom huset. Talen er mumlete og slørete og er som regel uforståelig
  • Søvngjengere kan skade seg, forebyggende tiltak må ev. settes i verk. I møte med søvngjengeren skal man forstyrre barnet minst mulig
  • I en studie registrerte foreldrene når barnet gikk i søvne. De begynte så å vekke barnet ca. 15 min før og sikret seg at barnet var helt våkent i minst 5 minutter. Tilstanden forsvant hos mer enn 80 prosent i løpet av kort tid
 • Nattlig sengevæting
  • Årsakene kan være mange, men tilstanden er som regel et modningsfenomen
  • Er et av de hyppigste og mest vedvarende søvnproblemene hos barn
 • Snorking, pustevansker under søvn
  • Årsaken er vanligvis forstørrede mandler
  • Tilstanden opptrer hos 1-3 prosent av alle barn
  • Symptomene er snorking, pustevansker under søvn eller munnpusting under søvn. Barna plages i mindre grad enn voksne med økt søvnbehov om dagen, men de har ofte sengevæting, økt svetting eller forsinket utvikling
  • Det kan bli aktuelt å fjerne mandlene
 • Søvnvansker hos eldre barn
  • Årsak er som regel dårlig søvnhygiene, og i tenårene utvikler noen forsinket søvnfase syndrom
  • Forsinket innsoving, færre søvntimer og økt søvnighet om dagen hos tenåringer
  • Behandlingen er å prøve å holde et fast tidspunkt for når ungdommen skal legge seg

Sjeldnere årsaker

 • Natteskrekk
  • Årsak er en umoden hjerne
  • Tilstanden er vanligst i alderen 3-8 år
  • Den opptrer ca. 90 min inn i søvnen. Barnet reiser seg brått opp og skriker, er utrøstelig i opptil 30 minutter før det slapper av og faller i søvn igjen
  • Tilstanden går vanligvis over av seg selv
 • Narkolepsi
  • Årsaken er ukjent, men arvelig komponent er sannsynlig
  • Tilstanden er uvanlig hos barn, men forekommer noen ganger hos ungdommer
  • Typisk foreligger uttalt søvnighet om dagen, noe som går utover skoleprestasjoner. Barnet kan være svært vanskelig å vekke om morgenen og barnet kan virke forvirret, kan opptre aggressivt eller være grov i munnen
 • Forsinket søvnfase syndrom
  • Er sjelden hos barn før tenårene, men som nevnt ovenfor er det ikke uvanlig blant tenåringer
  • Barnet/ungdommen har vanskelig for å sovne til normal tid, men sovner først langt ut på natten. Når barnet først sovner, sover han/hun godt og uten oppvåkninger, og dersom barnet ikke vekkes, vil søvnen være av normal varighet. Søvnen vil vanligvis være utsatt til tidligst 1-2 tiden på natten

Hva kan du/dere gjøre selv?

 • Vanlige søvnforstyrrelser
  • Er ofte forbigående, men kan likevel forårsake mye uro i familien
  • Cirka 95 prosent av spedbarn skriker når de våkner om natta og krever inngripen fra foreldrene for å sovne igjen
  • Omkring 1-årsalderen vil 60-70 prosent av barna kunne "trøste" seg selv om de får sjansen
  • Barn som ikke vil legge seg, bør vennlig men bestemt legges, barnets protester bør ignoreres
  • Et barn som blir "lullet" i søvn, ev. gynget i søvn, ev. skal sovne i foreldrenes seng, ev. at en forelder er der til det sovner, vil ofte kreve samme oppmerksomhet om det våkner om natta - dvs. trapp ned og avslutt slike ritualer
  • Foreldrene bør forsøke å unngå i gripe inn når barnet våkner og skriker, forutsatt at det ikke feiler noe, for å se om det roer seg av seg selv - ev. over tid jevnt øke varigheten av perioden før de griper inn
 • Spedbarnskolikk
  • Kolikk er egentlig ikke et søvnproblem, men disse barna kan få mindre søvn
  • Søvnproblemet kan vedvare etter at barnet har vokst av seg kolikken, fordi barnet er blitt vant tiltak for å dempe skrikeanfallene - noe barnet vil fortsette å "kreve" for å sove
  • Prøv å la være å reagere på barnets skriking, vent litt og litt lengre før du prøver å roe barnet
  • Ev. vekk barnet med jevne mellomrom før barnet begynner å skrike, og øk så disse intervallene
 • Søvngjengeri og å snakke i søvne
  • Søvngjengere kan skade seg, ta forholdsregler som hindrer slike skader
  • Når barnet går i søvne, skal dere gjøre minst mulig utover å prøve å lede barnet tilbake til sengen
  • Forsøksvis kan dere begynne å vekke barnet ca. 15 min før det tidspunkt det pleier å gå i søvne. Sørg for at barnet er helt våkent i minst 5 minutter. Etter en tid vil tilstanden forsvinne hos de fleste
 • Nattlig sengevæting
  • Unngå stort væskeinntak siste timen før leggetid, og gå alltid på toalettet like før leggetid
  • Ta ev. barnet opp for å tisse en gang siste timen før midnatt, ev. når foreldrene legger seg
 • Snorking, pustevansker under søvn
  • Legg barnet i sideleie når det sover
 • Søvnvansker hos eldre barn
  • Skyldes ofte dårlige søvnvaner
  • De bør venne seg til å legge seg på et fast tidspunkt
 • Natteskrekk
  • Tilstanden går vanligvis over av seg selv, men det kan ta lang tid, flere år
 • Narkolepsi
  • Barnet kan ha nytte av regelmessige, planlagte "lurer"
 • Forsinket søvnfase syndrom
  • God søvnhygiene er nødvendig for å slippe lidelsen
  • Trening bør foregå tidlig på dagen, ikke på ettermiddag/kveld
  • Unngå store variasjoner i når en legger seg/står opp

Når bør lege kontaktes?

 • Ved søvnvansker hos spedbarn og småbarn bør man kontakte helsesøster på helsestasjonen. Helsesøster kan gi gode råd - også om behovet for å kontakte lege
 • Når enkle tiltak ikke hjelper
 • Når søvnvanskene sliter på barnet
 • Når barnets søvnvansker sliter på andre i familien

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Legen vil kunne spørre om følgende:

 • Når legger du barnet?
 • Når står barnet opp om morgenen?
 • Hvor mange ganger i løpet av natta våkner ungen i snitt?
  • 1 gang
  • 2 ganger
  • 3 ganger eller mer
 • Sover barnet om dagen?
  • Ja
  • Nei
 • Hvor ofte sover barnet om dagen?
  • 1 gang
  • 2 ganger
  • 3 ganger eller mer
 • Hvor lenge sover barnet om dagen?
  • 1 time
  • 2 timer
  • 3 timer eller mer
 • Hva er rutinen de siste 30-60 minuttene før sengetid?
  1. Barnet spiser
  2. Barnet leker
  3. Barnet leses til
  4. Barnet vugges
  5. Annet
 • Får barnet flaske eller ammes det ved sengetid?
  • Får flaske
  • Ammes
  • Får ikke mat ved sengetid
 • Får barnet flaske eller ammes det i løpet av natta?
  • Får flaske
  • Ammes
  • Får ikke mat om natta
 • Sover barnet i en krybbe eller en seng?
  • I krybbe
  • I seng
  • Annet
 • Hvordan er forholdene i soverommet? Mørkt? Stille?
  • Mørkt og stille
  • Mørkt
  • Lys er på og stille
  • Lys er på
  • Annet
 • Hender det at barnet sover sammen med deg i din seng?
  • Ja, en sjelden gang
  • Ja, av og til
  • Ja, ofte
  • Nei
 • Sover barnet med en leke, dukke, kosedyr eller et favoritt-teppe?
  • Ja
  • Nei
 • Hva skjer når dere slår av lysene?
  • Barnet sovner
  • Barnet blir redd og skriker
  • Annet
 • Når barnet skriker, hvordan reagerer du?
  • Står opp og forsøker å roe barnet mens det ligger
  • Tar barnet opp av sengen og vugger det
  • Tar barnet over i foreldrenes seng
  • Lar barnet skrike til det sovner
 • Hvor lenge lar du barnet skrike før du gjør noe?
  • Vi lar uansett barnet skrike til det sovner
  • Vi griper inn straks dersom barnet begynner å skrike
  • Vi lar barnet skrike inntil 10 min før vi griper inn
  • Vi lar barnet skrike inntil 30 min før vi griper inn
  • Vi lar barnet skrike i mer enn 30 min før vi griper inn
 • Hvor lang tid tar det for barnet å sovne igjen hvis det våkner om natta?
  • I løpet av 10 min
  • Innen 30 min
  • Innen 1 time
  • Mer enn 1 time
 • Vil barnet leke stille i sengen dersom det våkner før andre kommer til det?
  • Ja
  • Nei
 • Andre karakteristika vedrørende barnets søvnvansker?
  1. Ingen av nedenstående
  2. Barnet har spedbarnskolikk
  3. Barnet har mareritt om kvelden/natta
  4. Barnet har nattlig sengevæting
  5. Barnet går i søvne
  6. Barnet snorker
 • Hvordan reagerer du og din partner på barnets søvnproblem?
  • Vi har høy toleranse
  • Vi har moderat toleranse
  • Vi har lav toleranse

Legeundersøkelsen

 • Vanligvis er det ikke behov for noen kroppsundersøkelse

Andre undersøkelser

 • I de fleste tilfeller er det ikke behov for ytterligere undersøkelser

Henvisning til spesialist?

 • Er sjelden nødvendig

Pasientinformasjon