Informasjon, veiviser

Stikk og bitt, veiviser

Med stikk og bitt menes her stikk av insekter eller midd, og bitt av dyr og mennesker

Hopp til innhold

Hva er stikk og bitt?

 • Med stikk og bitt menes her stikk av insekter eller midd, og bitt av dyr og mennesker
 • De aktuelle insektene i Norge er
  • Lus - det vil si hodelus, kroppslus og flatlus
  • Teger - veggdyr
  • Lopper - det finnes både menneskelopper og katt-, hund- og fugle-lopper
  • Vepser
  • Tovinger - mygg og klegg
 • Middarter i Norge
  • Er skabbmidd, husmidd, pelsmidd, fuglemidd og flått
 • Dyrebitt

Insektstikk generelt

 • Typisk for insektstikk er kløende flekker som plutselig dukker opp, eller som dukker opp med ujevne mellomrom
 • Mennesker reagerer ulikt på insektstikk. Noen får uttalte reaksjoner, til og med dannelse av væskeblemmer, mens andre som stikkes av samme type insekt, får liten eller ingen reaksjon
 • Dersom du har kjæledyr, driver pelsdyravl eller fjørfeoppdrett, må du tenke på stikk eller bitt som forklaring på plagsomme hudreaksjoner