Informasjon, veiviser

Stikk og bitt, veiviser

Med stikk og bitt menes her stikk av insekter eller midd, og bitt av dyr og mennesker. Typisk for insektsstikk er kløende flekker som plutselig dukker opp.

Hva er stikk og bitt?

 • Med stikk og bitt menes her stikk av insekter eller midd, og bitt av dyr og mennesker
 • De aktuelle insektene i Norge er
  • Lus - det vil si hodelus, kroppslus og flatlus
  • Teger - veggdyr
  • Lopper - det finnes både menneskelopper og katt-, hund- og fugle-lopper
  • Vepser
  • Tovinger - mygg og klegg
 • Middarter i Norge
  • Er skabbmidd, husmidd, pelsmidd, fuglemidd og flått
 • Dyrebitt

Insektstikk generelt

 • Typisk for insektstikk er kløende flekker som plutselig dukker opp, ofte gruppert i et avgrenset område, eller som dukker opp med ujevne mellomrom
 • Mennesker reagerer ulikt på insektstikk. Noen får uttalte reaksjoner, til og med dannelse av væskeblemmer, mens andre som stikkes av samme type insekt, får liten eller ingen reaksjon
 • Dersom du har kjæledyr, driver pelsdyravl eller fjørfeoppdrett, må du tenke på stikk eller bitt som forklaring på plagsomme hudreaksjoner
Neste side