Informasjon, veiviser

Stikk og bitt, veiviser

Hva kan årsaken være?

Vanlige årsaker

 • Insektbitt
  • Er vanligst. Det er stor variasjon i plager og utseende
Myggstikk
Myggstikk
 • Lopper
  • Er mest vanlig på vår og forsommer
 • Pelsmidd
  • Spesielt dersom du har hund eller katt i huset
 • Fuglemidd
  • Kan leve mange måneder i hus. Ofte sammen med lopper
 • Veggdyr
  • Er uvanlig i Norge, men typisk våkner pasienten om morgenen med hudforandringer på kroppsdeler som ikke har vært dekket av sengeklær om natta
  • Vanligvis finnes store, elveblæstliknende elementer med sentralt bittmerke
  • Veggdyret etterlater blodholdige, mørke ekskrementer med kvalm, søtlig lukt. Ekskrementene setter merker som ikke lar seg skrape bort
Loppebitt
Loppebitt
Skabb
 • Typisk er uttalt nattekløe, ofte samtidig utslett i håndledd og fingre (se foto)
Skabb
Skabb
Lusebitt
Lusebitt
Lusebitt
 • Dyrebitt
  • Mest vanlig er bitt fra hund, katt og hest
  • Andre kjæledyr som burfugl, rotte eller mus, hamster og ilder forekommer også
 • Menneskebitt
  • Menneskebitt kan ofte være like alvorlige eller alvorligere enn dyrebitt på grunn av typen bakterier og virus som finnes i menneskets munn
 • Hoggormbitt
  • Hoggormen er den eneste slangen vi har i Norge med giftig bitt. Som regel vil hoggormen forsøke å unngå mennesker, men dersom den føler seg truet, kan den bite
  • For friske voksne er et hoggormbitt vanligvis ufarlig, men du skal alltid ta kontakt med lege eller Giftinformasjonen så snart som mulig, og helst innen en halv time etter at du har blitt bitt
Hundebitt
Hundebitt
Forrige side Neste side