Informasjon, veiviser

Stikk og bitt, veiviser

Hva kan du gjøre selv?

Tiltak for å dempe plager fra stikk og bitt

  • Ved reaksjon på kjente insekter som veps, bie og mygg, behandles tilstanden symptomatisk med kløestillende lokalbehandling som for eksempel kortisonsalve (eventuelt på resept)
  • Allergimedisin (antihistamin) kan gis som tablett eller mikstur i maksimumsdoser

Dyre- og menneskebitt

  • Rengjør såret med såpe og venn, eventuelt desinfeksjonsmiddel
Forrige side Neste side