Informasjon, veiviser

Stikk og bitt, veiviser

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Spørsmål legen kan stille:

 • Har du blitt bitt?
  • Ja, av katt
  • Ja, av hund
  • Ja, av menneske
  • Ja, av flått
  • Ja, av et annet dyr
  • Nei, jeg er ikke bitt
 • Har du blitt stukket av insekt?
  • Ja, mygg, fluer eller klegg
  • Ja, veps
  • Ja, lopper eller lus
  • Vet ikke
  • Nei, jeg er ikke stukket av insekt
 • Har utslettet etter insektstikkene økt i omfang?
  • Ja, økt
  • Nei, avtakende
  • Nei, uendret
 • Når er kløen verst?
  • Hele tiden
  • Om dagen
  • Om natten
  • Har ikke kløe
 • Er det andre personer i nærmiljøet som klør?
  • Ja
  • Nei
 • Har du vært i kontakt med dyr som kan være mellomvert for lopper?
  • Ja
  • Nei
 • Har du oppholdt deg på et sted der det kan være lopper eller veggedyr?
  • Ja
  • Nei
 • Foreligger det betennelsestegn - rødhet, lokal varme, hevelse, smerte, feber?
  • Ja
  • Nei
 • Når fikk du stivkrampevaksine sist?
  • Mindre enn 10 år siden
  • Mer enn 10 år siden

Legeundersøkelsen

 • Noen større legeundersøkelse er sjelden påkrevd ved stikk
 • Ved bitt konsentreres oppmerksomheten vanligvis om de lokale forandringene

Andre undersøkelser

 • Har du vært utsatt for alvorlig anafylaksi, vil det bli tatt antistoffprøver og bli utført hudtesting

Henvisning til spesialist eller sykehus

 • Ved alvorlig anafylaksi blir du henvist til spesialist, eventuelt innlagt i sykehus i akuttfasen
 • Alvorlige bittskader med infeksjon kan kreve sykehusbehandling

Vil du vite mer?

Forrige side