Informasjon, veiviser

Stikk og bitt, veiviser

Med stikk og bitt menes her stikk av insekter eller midd, og bitt av dyr og mennesker. Typisk for insektsstikk er kløende flekker som plutselig dukker opp.

Hva er stikk og bitt?

 • Med stikk og bitt menes her stikk av insekter eller midd, og bitt av dyr og mennesker
 • De aktuelle insektene i Norge er
  • Lus - det vil si hodelus, kroppslus og flatlus
  • Teger - veggdyr
  • Lopper - det finnes både menneskelopper og katt-, hund- og fugle-lopper
  • Vepser
  • Tovinger - mygg og klegg
 • Middarter i Norge
  • Er skabbmidd, husmidd, pelsmidd, fuglemidd og flått
 • Dyrebitt

Insektstikk generelt

 • Typisk for insektstikk er kløende flekker som plutselig dukker opp, ofte gruppert i et avgrenset område, eller som dukker opp med ujevne mellomrom
 • Mennesker reagerer ulikt på insektstikk. Noen får uttalte reaksjoner, til og med dannelse av væskeblemmer, mens andre som stikkes av samme type insekt, får liten eller ingen reaksjon
 • Dersom du har kjæledyr, driver pelsdyravl eller fjørfeoppdrett, må du tenke på stikk eller bitt som forklaring på plagsomme hudreaksjoner

Hva kan årsaken være?

Vanlige årsaker

 • Insektbitt
  • Er vanligst. Det er stor variasjon i plager og utseende
Myggstikk
Myggstikk
 • Lopper
  • Er mest vanlig på vår og forsommer
 • Pelsmidd
  • Spesielt dersom du har hund eller katt i huset
 • Fuglemidd
  • Kan leve mange måneder i hus. Ofte sammen med lopper
 • Veggdyr
  • Er uvanlig i Norge, men typisk våkner pasienten om morgenen med hudforandringer på kroppsdeler som ikke har vært dekket av sengeklær om natta
  • Vanligvis finnes store, elveblæstliknende elementer med sentralt bittmerke
  • Veggdyret etterlater blodholdige, mørke ekskrementer med kvalm, søtlig lukt. Ekskrementene setter merker som ikke lar seg skrape bort
Loppebitt
Loppebitt
Skabb
 • Typisk er uttalt nattekløe, ofte samtidig utslett i håndledd og fingre (se foto)
Skabb
Skabb
Lusebitt
Lusebitt
Lusebitt
 • Dyrebitt
  • Mest vanlig er bitt fra hund, katt og hest
  • Andre kjæledyr som burfugl, rotte eller mus, hamster og ilder forekommer også
 • Menneskebitt
  • Menneskebitt kan ofte være like alvorlige eller alvorligere enn dyrebitt på grunn av typen bakterier og virus som finnes i menneskets munn
 • Hoggormbitt
  • Hoggormen er den eneste slangen vi har i Norge med giftig bitt. Som regel vil hoggormen forsøke å unngå mennesker, men dersom den føler seg truet, kan den bite
  • For friske voksne er et hoggormbitt vanligvis ufarlig, men du skal alltid ta kontakt med lege eller Giftinformasjonen så snart som mulig, og helst innen en halv time etter at du har blitt bitt
Hundebitt
Hundebitt

Hva kan du gjøre selv?

Tiltak for å dempe plager fra stikk og bitt

 • Ved reaksjon på kjente insekter som veps, bie og mygg, behandles tilstanden symptomatisk med kløestillende lokalbehandling som for eksempel kortisonsalve (eventuelt på resept)
 • Allergimedisin (antihistamin) kan gis som tablett eller mikstur i maksimumsdoser

Dyre- og menneskebitt

 • Rengjør såret med såpe og venn, eventuelt desinfeksjonsmiddel

Når bør du søke lege?

 • Vanligvis er bitt eller stikk av insekter eller midd uskyldige hendelser som ikke krever legebesøk
 • Bitt av dyr eller mennesker gir ofte betennelse og innebærer risiko for stivkrampe
  • Hvis bittet bare så vidt har brutt gjennom huden, kan det behandles som et mindre sår
  • Hvis bittet har gitt en dyp punktering av huden, må lege kontaktes. Det samme gjelder ved tegn til betennelse

Alvorlig allergisk reaksjon

 • Alvorlig allergisk reaksjon (anafylaksi) kan forekomme etter stikk av veps og bie
 • Hvis du har opplevd dette, bør du kontakte lege for å starte med allergivaksinasjon (hyposensibilisering)
 • Du bør også utstyres med et akuttskrin med de nødvendige legemidler som må tas om en liknende situasjon skulle oppstå igjen

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Spørsmål legen kan stille:

 • Har du blitt bitt?
  • Ja, av katt
  • Ja, av hund
  • Ja, av menneske
  • Ja, av flått
  • Ja, av et annet dyr
  • Nei, jeg er ikke bitt
 • Har du blitt stukket av insekt?
  • Ja, mygg, fluer eller klegg
  • Ja, veps
  • Ja, lopper eller lus
  • Vet ikke
  • Nei, jeg er ikke stukket av insekt
 • Har utslettet etter insektstikkene økt i omfang?
  • Ja, økt
  • Nei, avtakende
  • Nei, uendret
 • Når er kløen verst?
  • Hele tiden
  • Om dagen
  • Om natten
  • Har ikke kløe
 • Er det andre personer i nærmiljøet som klør?
  • Ja
  • Nei
 • Har du vært i kontakt med dyr som kan være mellomvert for lopper?
  • Ja
  • Nei
 • Har du oppholdt deg på et sted der det kan være lopper eller veggedyr?
  • Ja
  • Nei
 • Foreligger det betennelsestegn - rødhet, lokal varme, hevelse, smerte, feber?
  • Ja
  • Nei
 • Når fikk du stivkrampevaksine sist?
  • Mindre enn 10 år siden
  • Mer enn 10 år siden

Legeundersøkelsen

 • Noen større legeundersøkelse er sjelden påkrevd ved stikk
 • Ved bitt konsentreres oppmerksomheten vanligvis om de lokale forandringene

Andre undersøkelser

 • Har du vært utsatt for alvorlig anafylaksi, vil det bli tatt antistoffprøver og bli utført hudtesting

Henvisning til spesialist eller sykehus

 • Ved alvorlig anafylaksi blir du henvist til spesialist, eventuelt innlagt i sykehus i akuttfasen
 • Alvorlige bittskader med infeksjon kan kreve sykehusbehandling

Vil du vite mer?