Informasjon, veiviser

Pusteproblemer hos barn, veiviser

Når bør du/dere søke lege?

  • Akutte pustevansker av ukjent årsak hos et barn krever umiddelbar legekontakt
  • Økende tungpusthet hos et barn med nedsatt allmenntilstand krever også tilsyn av lege
  • Et barn med kjent astma eller falsk krupp kan dere forsøke å behandle etter tidligere angitte retningslinjer, men ved manglende effekt av behandlingen bør lege tilkalles
Forrige side Neste side