Informasjon, veiviser

Pusteproblemer hos barn, veiviser

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Spørsmål legen kan stille:

 • Kom pustevanskene akutt eller gradvis?
 • Ved akutte pustevansker
  • Kan barnet ha fått et fremmedlegeme i luftveiene?
  • Hvordan var barnet før de akutte pustevanskene oppstod? Er barnet forkjølet?
 • Har barnet feber?
 • Virker barnet medtatt?
  • Kan barnet leke og være opptatt med ting?
 • Har barnet hoste?
  • Er hosten gjøende?
  • Er det tørrhoste eller "løs" hoste?
 • Ved tilbakevendende pustevansker
  • Hva utløser plagene?
  • Er det pustevansker ved anstrengelse?
 • Ved kroniske pustevansker
  • Hvilke anstrengelser utløser tung pust?

Legeundersøkelsen

 • Legen vil observere barnet med henblikk på allmenntilstand, hvor raskt barnet puster og se etter utslett
 • Legen vil vanligvis se i halsen, lytte på brystet, titte i ørene
 • Mistenker legen akutt epiglottit, vil han eller hun være forsiktig med å foreta undersøkelser da disse kan forværre tilstanden

Andre undersøkelser

 • I de fleste tilfeller med akutte pustevansker er det ikke nødvendig med andre undersøkelser, men ved sykehusinnleggelse er det akuelt å ta røntgenbilde av lunger og luftveier
 • Ved langvarig feber og økende tungpust vil det være aktuelt å ta enkle blodprøver og henvise til røntgen av lungene
 • Ved mistanke om astma vil det bli gjort lungefunksjonsmålinger (spirometri)

Henvisning til spesialist eller sykehus

 • Ved akutte pustevansker kan det i noen tilfeller være aktuelt å legge inn barnet i sykehus
 • Ved tilbakevendende pustevansker er det akuelt å henvise barnet til barnelege eller lungelege for utredning og testing
Forrige side