Informasjon, veiviser

Pusteproblemer hos barn, veiviser

Tung pust eller kortpusthet kan utløses på grunn av mangel på oksygen i kroppens vev.

Hva er tung pust?

 • Pustevansker eller tung pust er en subjektiv følelse av å få for lite luft. Kortpusten eller andpusten er ord for det samme. I legespråk kalles dette dyspné

Forekomst

 • Pusteproblemer hos barn er ingen uvanlig kontaktårsak, og ofte dreier det seg om anfall med pustevansker

Hva utløser tung pust?

 • Når barnet opplever tung pust, er det fordi det er mangel på oksygen i kroppens vev
 • Oksygentilførsel til de røde blodlegemene skjer i lungene, og de røde blodlegemene frakter oksygenet rundt til kroppens celler. Både lunger og blodomløp er med andre ord av stor betydning for oksygentilførsel
 • De hyppigste årsakene til oksygenmangel hos barn er astma og falsk krupp

Hva kan årsaken være?

Vanlige årsaker hos barn

 • Falsk krupp (akutt laryngitt)
  • Oppstår hos småbarn i forbindelse med en forkjølelse
  • Barnet våkner gjerne etter noen timers søvn og har hvesende pusting og tørr gjøende hoste. Feberen er som regel moderat og allmenntilstanden til barnet er moderat påvirket
  • Tilstanden bedrer seg ofte fort når barnet kan puste inn kjølig luft
 • Astma
  • Anfall med pustevansker eller tilbakevendende perioder med plagsom og langvarig hoste, tungpust, piping i brystet
  • Kan utløses av allergi, uspesifikk irritasjon og infeksjoner i luftveiene, samt anstrengelser og psykiske forhold
  • Barnet er som regel uten feber, hvesing oppstår når barnet puster ut, barnet puster hurtig og anstrengt
 • Akutt bronkiolitt
  • Småbarn 3 mnd til 2 år er den mest utsatte gruppen
  • Skyldes som regel en infeksjon med RS-virus som fører til at små luftrør (bronkier og bronkioler) blir trange på grunn av slim og betennelsesforandringer
  • Tilstanden starter gjerne med en forkjølelse som etter noen dager forverres med rask pust, hvesing og pipelyder fra brystet og nedsatt allmenntilstand

Sjeldne årsaker

 • Angst
  • Angst kan presentere seg som opplevelse av åndenød/ følelsen av å ikke få nok luft
  • Symptomene kan opptre som anfall og tilstanden kan også ramme små barn
 • Fremmedlegemer i luftveiene
  • Arter seg som plutselig innsettende hoste, pustevansker og barnet kan bli blått
  • Hos noen kan det etter de første symptomene være en symptomfri periode av dagers til ukers varighet. Deretter økende tung pust
 • Lungebetennelse
  • Er en forholdsvis sjelden tilstand hos barn
  • Gir feber, nedsatt allmenntilstand, ofte tungpust, hoste
 • Strupelokksbetennelse (epiglottit)
  • Sjelden tilstand
  • Barnet er medtatt, har høy feber, betydelige pustevansker ved innpust, svelgsmerter
  • Barnet sitter gjerne i senga og sikler
 • Medfødt hjertefeil
  • De fleste tilfeller av medfødt hjertefeil oppdages omkring fødselen, bare unntaksvis opptrer tegn på en slik tilstand senere
  • Hovedsymptomet er tung pust (rask pust) ved mindre anstrengelser enn hva som er vanlig blant jevnaldrende barn

Hva kan du/dere gjøre selv?

 • Det avhenger av årsakene til pustevanskene
 • Falsk krupp
  • Det finnes en rekke råd
  • I lette tilfeller er det ofte tilstrekkelig å ta barnet opp av sengen og la det sitte på fanget. Foreldrene bør prøve å berolige barnet (og seg selv - foreldres uro sprer seg til barnet)
  • Kald luft er nyttig, ta barnet med utendørs eller stå foran et åpent vindu. Kald vanndamp fra fryseboks eller kjøleskap kan også virke gunstig
  • Varm damp, f.eks. fra å tappe varmt vann i badekaret, synes også å lindre symptomene
 • Astma
  • Som regel er diagnosen stilt tidligere. Følg i så fall rådene dere har fått fra behandlende lege
 • Fremmedlegeme i luftveiene

Når bør du/dere søke lege?

 • Akutte pustevansker av ukjent årsak hos et barn krever umiddelbar legekontakt
 • Økende tungpusthet hos et barn med nedsatt allmenntilstand krever også tilsyn av lege
 • Et barn med kjent astma eller falsk krupp kan dere forsøke å behandle etter tidligere angitte retningslinjer, men ved manglende effekt av behandlingen bør lege tilkalles

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Spørsmål legen kan stille:

 • Kom pustevanskene akutt eller gradvis?
 • Ved akutte pustevansker
  • Kan barnet ha fått et fremmedlegeme i luftveiene?
  • Hvordan var barnet før de akutte pustevanskene oppstod? Er barnet forkjølet?
 • Har barnet feber?
 • Virker barnet medtatt?
  • Kan barnet leke og være opptatt med ting?
 • Har barnet hoste?
  • Er hosten gjøende?
  • Er det tørrhoste eller "løs" hoste?
 • Ved tilbakevendende pustevansker
  • Hva utløser plagene?
  • Er det pustevansker ved anstrengelse?
 • Ved kroniske pustevansker
  • Hvilke anstrengelser utløser tung pust?

Legeundersøkelsen

 • Legen vil observere barnet med henblikk på allmenntilstand, hvor raskt barnet puster og se etter utslett
 • Legen vil vanligvis se i halsen, lytte på brystet, titte i ørene
 • Mistenker legen akutt epiglottit, vil han eller hun være forsiktig med å foreta undersøkelser da disse kan forværre tilstanden

Andre undersøkelser

 • I de fleste tilfeller med akutte pustevansker er det ikke nødvendig med andre undersøkelser, men ved sykehusinnleggelse er det akuelt å ta røntgenbilde av lunger og luftveier
 • Ved langvarig feber og økende tungpust vil det være aktuelt å ta enkle blodprøver og henvise til røntgen av lungene
 • Ved mistanke om astma vil det bli gjort lungefunksjonsmålinger (spirometri)

Henvisning til spesialist eller sykehus

 • Ved akutte pustevansker kan det i noen tilfeller være aktuelt å legge inn barnet i sykehus
 • Ved tilbakevendende pustevansker er det akuelt å henvise barnet til barnelege eller lungelege for utredning og testing