Informasjon, veiviser

Utslett i ansiktet hos småbarn, veiviser

Utslett i ansiktet hos barn dreier seg ofte om infeksjonssykdommer, men det kan også være for eksempel allergi, soleksem eller rødming.

Hva er utslett i ansikt?

 • Svært mange hudsykdommer kan ramme huden i ansiktet
 • Her nevnes først og fremst de sykdommene der utslett i ansiktet er typisk, eventuelt sykdommer som bare finnes i ansiktet
 • Hos barn dreier det seg ofte om infeksjonssykdommer

Hva kan årsaken være - akutt sykdom?

Varmeutslett (miliaria)
 • Er vanligst hos spedbarn, men forekommer også hos større barn og voksne
 • Varmeutslett oppstår når svettekanalene blokkeres og svetten slipper ikke ut gjennom huden. Symptomene varierer fra overflatiske blemmer til dyp, røde klumper
 • Hos småbarn finnes utslettet i hovedsak på hodet, halsen, skuldrene, ryggen og brystet, men det kan også forekomme i armhulene og i lysken
 
15086-2-acne-neonatorum.jpg
Fjerde barnesykdom (exanthema subitum)
 • Forekommer hos barn under tre år. Feber, snue, hoste, hodepine og magesmerter kan ha vært tilstede i tre til fire dager før feberen forsvinner
 • Utslettet kommer en til to dager senere når barnet er feberfritt Utslettet består av små blekrøde flekker (makler) og forsvinner i løpet av ett til to døgn. Utslettet er ofte blekt og kan være vanskelig å oppdage
Fjerde barnesykdom (exanthema subitum)
Femte barnesykdom (erytema infectiosum)
 • Forekommer hyppigst i alderen tre til åtte år
 • Utslett uten samtidig feber eller påvirket allmenntilstand, bare beskjedne forkjølelsesplager. Utslettet opptrer først på kinnene og kan spre seg til kropp, armer og ben. Området omkring munnen, nesen og pannen går fri. Utslettet er svakt rødt, flyter sammen til større områder og huden virker litt fortykket
femte barnesykdom, kinn 2
Brennkopper (impetigo)
 • Hyppig hos barn
 • Begynner som en litt væskende knute, vanligvis rundt nese eller munn, som hurtig blir dekket med en gul skorpe
 • Lokalisasjonen er ansikt, særlig ved nese, munnviker og ørefllipper, hender, håndledd og på kroppen
impetigo
Mollusker
 • Forekommer mest typisk i aldersgruppen to til fem år. Skyldes en virusinfeksjon
 • Bortsett fra utslettet er det ingen symptomer
 • Det utvikler seg gradvis små nupper i huden, ofte samlet i små grupper. Nuppene vokser og blir tre til fem millimeter store, som regel er det færre enn 30. Etter hvert som de vokser, utvikles oftest en sentral forsenkning, som kalles navlefenomen Hos barn finnes utslettet typisk på armer og bein, kroppen og ansiktet - ofte i bøyefurene
Akutt kontakteksem
 • Kan oppstå etter direkte kontakt med et allergifremkallende middel i ansiktet
 • Rødhet, hevelse, uskarp avgrensning, små knopper og blemmer. I sluttstadiet skaller huden
Allergisk kontakteksem
Soleksem
 • Mest fremtredende på vårparten inntil barnet har fått en viss beskyttende pigmentering, men noen tåler soling dårlig
 • Fra to timer til fem dager etter soleksponering oppstår små, kløende, røde knopper/ blemmer eller røde flak
soleksem (polymorf lysdermatose) 1
Elveblest (urtikaria)
 • Akutt, allergisk elveblest er hyppigst hos barn. Utslettet kan forekomme hvor som helst på kroppen, også i ansiktet
 • Det er et kløende utslett som består av vabler som kommer og forsvinner før 24 timer har gått. Vablene er rosa eller hvitaktige, og de hever seg over huden. De største vablene kan bli bleke sentralt og dermed få en rosa ring ytterst
 • De fleste vablene forsvinner i løpet av få timer, og nye kommer til hele tiden.
urtikaria
Rødming
 • Rødming er vanlig
 • Rødming kan karakteriseres som episodiske anfall med rødhet i ansiktet, på ørene og ofte på halsen. Rødfargingen ledsages av en prikkende eller brennende følelse i disse områdene
 • Rødming forekommer ufrivillig, er ukontrollerbart, kan ikke forhindres og kan utløses selv av mindre følelsesreaksjoner
Herpes simplex
 • Gir tilbakevendende blemmer og utslett på leppene, "forkjølelsessår"
 • Kan også gi blemmer inne i munnen.
 • Sjeldnere kan en ansamling av slike småblemmer finnes andre steder i ansiktet
herpes simplex, labialis 2

Hva kan årsaken være - kronisk sykdom?

Barneeksem (atopisk)
 • Forekommer hos barn og unge mellom 0-15 år. De har ofte kjent astma eller høysnue, og det er opphopning av allergi i slekten
 • Kløende utslett som typisk finnes i ansiktet, på halsen og på øvre del av kroppen, i albubøyer og knehaser
Atopisk eksem, knehaser
Seboreisk eksem
 • Hyppigst hos spedbarn, men forekommer også hos voksne fortrinnsvis i 30- og 40-årene
 • Forandringene ses hyppigst i hodebunn, øyebryn og rundt nesen, øvre deler av kroppen, armhuler og lyske
 • Spedbarn har først og fremst seboreisk eksem i hårbunnen, der hud ligger mot hud, og i bleieregionen

Når bør dere søke lege?

 • Akutt oppstått og plagsomt utslett i ansiktet hos småbarn bør føre til legekontakt
 • Langvarig utslett bør vurderes av lege

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Spørsmål legen kan stille dere

 • Hvordan ser utslettet ut?
  1. Bare rød hud
  2. Røde flekker
  3. Små blanke blemmer
  4. Kviseliknende
  5. Pussfylte små blemmer, eventuelt med skorpedannelse
  6. Annet
 • Hvor lenge har barnet hatt utslettet?
  • Ca. ett døgn
  • Noen dager
  • Ca. en uke
  • Lengre enn en uke
 • Har barnet utslett også andre steder på kroppen?
  1. I bleieområdet
  2. På hender og føtter
  3. På kroppen
  4. I hodebunnen
  5. Nei
 • Ved langvarige plager - er utslettet vedvarende eller kommer det og går?
  • Vedvarende
  • Kommer og går
  • Er ikke langvarig
 • Har barnet andre kjente hudsykdommer?
  • Ja, atopisk eksem, barneeksem
  • Ja, seboreisk eksem
  • Annet
  • Nei
 • Mulige årsaker?
  1. Barnet har nettopp hatt en (virus)infeksjon
  2. Utslettet kan ha blitt utløst av sol
  3. Annen underliggende sykdom (angi over)
  4. Ukjent

Legeundersøkelsen

 • Legen vil granske utslettet, se etter andre lokalisasjoner enn ansiktet og vurdere om det kan foreligge en underliggende sykdom

Andre undersøkelser

 • Er vanligvis ikke nødvendig, men ved mistanke om underliggende generell sykdom kan mer omfattende utredning med blodprøver være aktuelt

Henvisning til spesialist eller sykehus

 • De fleste tilstandene behandles av allmennlegen, men ved usikkerhet om diagnosen eller manglende effekt av behandlingen henvises barnet til hudlege