Informasjon, veiviser

Utslett og feber hos små barn, veiviser

Utslett med feber skyldes som regel en infeksjonssykdom.

Hva er utslett med feber hos små barn?

 • Med små barn tenker vi her først og fremst på førskolebarn
 • Utslett med feber skyldes som regel en infeksjonssykdom, oftest forårsaket av virus

Ulike typer utslett

 • Småblemmete utslett
  • Kalles på fagspråket vesikulære utslett
  • Som det fremgår av navnet, dreier dette seg om små, væskeutfylte blemmer. Blemmene kan være spredt, eller de kan være gruppert tett sammen
 • Små, røde prikker
  • Kalles på fagspråket makler
  • Det er små, røde prikker som ligger i samme nivå som huden for øvrig
 • Små nupper
  • Kalles på fagspråket papler
  • Det er små, røde prikker - nupper - som hever seg over hudens nivå
 • Rødflammet utslett
  • Kalles på fagspråket erytem
  • Det er større hudområder fra en centimeter og oppover som blir ensartet røde

Hva kan årsaken være?

Vanlige årsaker

Vannkopper

Vannkopper, rygg
Vannkopper
 • Utslett som kommer i ansiktet og på kroppen først, senere på armer og ben
 • Utslettet er først nuppete (papler), etter hvert blir det små blemmer (vesikler)
 • Nupper og blemmer kan forekomme samtidig nær ved hverandre
 • Allmenntilstanden er som regel lite påvirket, men det kan foreligge sjenerende kløe

Hånd-, fot- og munnsykdom

Hånd-, fot- og munnsykdom: håndflate
Hånd-, fot- og munnsykdom
 • Småblemmet utslett i munnen og på tungen. Samtidig eller like etter kommer som regel ømme blemmer på håndryggen, eventuelt i håndflatene. Ca. 1/3 utvikler også utslett på føttene og i seteregionen
 • Blemmene på huden er mindre enn 5 mm, omgitt av en smal, rød ring. I munnen er det færre blemmer, og de er gjerne større
 • Barnet har som regel nedsatt allmenntilstand og matlyst
 • Blemmene kan briste raskt og danne små sår

Herpesinfeksjon i munnen

Herpes munnsår
Herpes munnsår
 • Utslett på lepper, tannkjøtt og tunge, små sår eller blemmer. Ofte svie og brennende følelse før utslettet kommer
 • Barnet er som regel feberfritt
 • En variant av dette gir svært sår hals og feber (herpangina)
 • Avgrensede herpesutbrudd kan forekomme andre steder på kroppen også

Sjette barnesykdom (exanthema subitum)

Sjette barnesykdom (exanthema subitum)
Sjette barnesykdom (exanthema subitum)
 • Forekommer hos barn under 3 år
 • Feber, snue, hoste, hodepine og magesmerter i 3-4 dager før feberen forsvinner. Utslettet kommer 1-2 dager senere når barnet er feberfritt
 • Utslettet består av små blekrøde flekker (makler) og forsvinner i løpet av 1-2 døgn. Utslettet er ofte blekt og kan være vanskelig å oppdage

Femte barnesykdom (erythema infectiosum)

Rødflammet kinn ved femte barnesykdom
Femte barnesykdom
 • Forekommer oftest i aldersgruppen 5-15 år
 • Kan noen ganger forutgås av 2-3 dager med hodepine, feber, sår hals, kløe og/eller hoste.
 • Starter med rødflammete kinn. Etter hvert kan det komme et sammenflytende utslett på kroppen. Det kan være noe kløe, men det er sjelden feber

Brennkopper (impetigo)

Brennkopper (impetigo) ved leppe
Brennkopper (impetigo)
 • Smittsom bakterieinfeksjon som oftest rammer barn mellom 2 og 6 år. Kan opptre som epidemier i barnehager
 • Infeksjonen forårsaker sår som dekkes med honninggule skorper. Dersom skorpen pirkes bort, siver det gul væske. Ofte lokalisert til ansiktet og hendene
 • Brennkopper gir sjelden feber

Skarlagensfeber

Jordbærtunge ved skarlagensfeber
Jordbærtunge ved skarlagensfeber
 • Forekommer oftest hos barn i alderen 5 til 15 år
 • Små makulopapuløse elementer («nuppete, gåsehud»), bringebærtunge, halsbetennelse
 • Ofte er barnet flammende rødt i ansiktet, men blek rundt munnen. Utslettet ellers fremtredende i nakken, i armhulene, i skrittet og i hudfolder
 • Barnet skaller på hender og føtter ca. 1 uke etter gjennomgått infeksjon

Sjeldnere årsaker

Meslinger

Barn med meslinger
Meslinger
 • Fordi de aller fleste barn vaksineres, er dette blitt en sjelden sykdom i våre dager
 • Utslettet starter på ører og hals, og det brer seg utover hele kroppen i løpet av 2-3 dager Utslettet er lyst makulært, senere mørkere og sammenflytende makulopapuløst
 • Sykdommen ledsages av øyekatarr, hoste, snue og allmenntilstanden er relativt dårlig

Røde hunder

Røde hunder, rygg
Røde hunder
 • Forekommer helst hos større barn. Milde allmennsymptomer, ikke alltid feber
 • Små, lyse røde flekker (makler) som starter i ansiktet 1-4 dager etter symptomdebut, utslettet beveger seg gjerne fra ansikt til kropp og til armer og bein

Smittsom hjernehinnebetennelse

Petekkier (smittsom hjernehinnebetennelse)
Petekkier (smittsom hjernehinnebetennelse)
 • Er en sjelden, men meget alvorlig tilstand. Skal tenkes på ved alle uklare tilstander med akutt påvirket allmenntilstand, utslett og feber - barnet ser sykt ut
 • Debutsymptomene kan variere med hodepine, feber, påvirket allmenntilstand, små hudblødninger, samt lokale smerter
 • Funn varierer med alvorlighetsgrad: Barnet kan være sløvet, virke tregt, apatisk. Det klarer ikke å bøye hodet frem slik at haken når ned på brystet

Henoch-Schönleins purpura

Henoch-Schönleins purpura, lår
Henoch-Schönleins purpura
 • Sjelden tilstand
 • Den syke har ofte hatt en øvre luftveisinfeksjon like før
 • Kan starte akutt og utvikle seg over uker eller måneder
 • Begynner oftest med lyserøde smånuppete utslett som blekner ved trykk. Utslettet kan etter hvert gå over til små hudblødninger. Utslettet starter oftest på føttene og brer seg oppover

Hva kan dere gjøre selv?

 • De fleste tilfeller av utslett og feber skyldes virusinfeksjoner. Det betyr at det ikke finnes effektive legemidler mot sykdommen, og sykdommen må gå over av seg selv
 • I den kalde årstiden må barnet holdes inne, men det kan være oppe og leke så mye det orker. Ved ubehag på grunn av feber og uvellfølelse kan barnet få paracetamol
 • I sykdomsfasen og 1-3 dager etter tilfriskning bør barnet holdes hjemme fra barnehagen

Feber

 • Dersom barnet er plaget av feberen, kan du gi febernedsettende medisin. Paracetamol er anbefalt førstevalg. Følg instruksjonen på pakken nøye. Barnet blir ikke fortere friskt om det får febernedsettende medisiner. Har barnet det bra, er ikke febernedsettende midler nødvendig
 • Ved høy feber er det viktig å påse at barnet ikke blir for varmt. Barn har ikke samme evne til varmeregulering som voksne, det kan derfor være nødvendig å kle av barnet litt, slik at temperaturen ikke blir for høy. Romtemperaturen bør være sval
 • Ved utilstrekkelig febernedsettende effekt av paracetamol alene, kan du vurdere å gi ibuprofen i tillegg. Men dersom utslettet kan skyldes vannkopper, må du unngå ibuprofen. I sjeldne tilfeller kan legemiddelet medføre komplikasjoner ved vannkopper
 • Gi barnet rikelig med drikke
 • Ved høy feber bør du se til barnet ditt flere ganger i løpet av natten, og observere allmenntilstanden, om barnet har utslett og om det kaster opp

Nakkestivhet?

 • Alle er vi bekymret for om barnet vårt skal ha hjernehinnebetennelse
 • Et svært viktig tegn ved hjernehinnebetennelse er nakkestivhet. Det kan du undersøke på følgende måte:
  • Små barn: Du undersøker små barn ved å legge en hånd under bakhodet og løfte når barnet ligger på ryggen og slapper helt av
  • Større barn: Kan undersøkes ved å be dem se på navlen, legge haka på brystet eller sette seg opp i senga og legge haka på knærne. Er barnet stiv i nakken, skal du ta kontakt med lege

Når bør dere søke lege?

 • Hvis barnet virker sykt med klart nedsatt allmenntilstand, er slapt og vil bare ligge, bør barnet tilses av lege
 • Ved uklarhet om diagnosen kan det være nyttig å få en leges diagnose
 • Mistenker du/dere hjernehinnebetennelse, bør lege kontaktes snarest
 • Ved mistanke om skarlagensfeber bør lege kontaktes fordi sykdommen behandles med penicillin

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Spørsmål legen kan stille

 • Hvordan er utslettet?
  1. Småblemmete (vesikler)
  2. Små røde prikker (makler)
  3. Snånuppete (papler)
  4. Røde flekker som ikke hever seg over omgivende hud (erytem)
 • Forsvinner utslettet om du presser et glass mot utslettet?
  • Ja
  • Nei !
 • Hvor startet utslettet?
  • I ansiktet
  • På kroppen
  • På armene og bena
  • Over hele kroppen
 • Hvor høy er feberen?
  • Ja, ca. 38 grader
  • Ja, 38 til 39 grader
  • Ja, 39 til 40 grader
  • Ja, over 40 grader
  • Nei, barnet har ikke feber
 • Hvor lenge har barnet vært sykt?
  • Noen timer
  • Ca. et døgn
  • Noen dager
  • Ca. en uke
  • Lengre enn en uke
 • Var barnet sykt før utslettet kom?
  • Ja
  • Nei
 • Hvor raskt kom utslettet?
  • I løpet av minutter
  • I løpet av noen timer
  • I løpet av et halvt døgn
  • I løpet av et døgn
  • I løpet av mer enn ett døgn
 • Kom utslettet etter at feberen ga seg?
  • Ja
  • Nei
  • Barnet har ikke hatt feber
 • Hvordan er barnets allmenntilstand?
  • Det virker mildt sykt
  • Det virker moderat sykt
  • Det virker meget sykt !
 • Hvordan er barnets aktivitetsnivå?
  • Bra
  • Nedsatt
  • Orker ikke noe, vil bare ligge
 • Klarer barnet å bøye seg med pannen ned på knærne når det sitter med bøyde knær i senga?
  • Ja
  • Nei
 • Er barnet vaksinert mot barnesykdommer?
  • Ja
  • Nei

Legeundersøkelsen

 • Legen vil vurdere barnets allmenntilstand - ser barnet påfallende sykt ut? Foreligger feber eller tegn til uttørring?
 • Legen vil granske utslettet, og om det foreligger hudblødninger som kan være et tegn på smittsom hjernehinnebetennelse

Andre undersøkelser

 • I noen tilfeller tar legen blodprøven CRP. Sterkt forhøyet CRP tyder på bakterieinfeksjon og kan bety at det bør behandles med antibiotika
 • Ved mistanke om halsbetennelse (skarlagensfeber) tas bakterieprøve fra halsen
 • Bare unntaksvis tas halsprøve for å sjekke hvilket virus som er årsak til sykdommen

Henvisning til spesialist eller sykehus

 • Ved tegn til hjernehinnebetennelse eller annen alvorlig sykdom blir barnet straks innlagt sykehus