Informasjon, veiviser

Utviklingsforstyrrelser hos barn - veiviser

Utviklingsforstyrrelser hos barn: Hva kan årsaken være, og når bør du søke hjelp? Dette er noe av det du kan lese mer om i denne veiviseren.

Hva er utviklingsforstyrrelser hos barn?

 • Det er en samlebetegnelse for alvorlige utviklingsforstyrrelser med avvik i sosialt samspill og kommunikasjon med andre, samt begrenset ensformig, repeterende atferd og interesser
 • Det inkluderer tilstandene barneautisme, Aspergers syndrom og Retts syndrom
 • Barneautisme forekommer hos 4-5 pr 10.000 barn. Aspergers syndrom forekommer hyppigere enn barneautisme. Retts syndrom er sjeldnere enn barneautisme

Hva kan årsaken være?

 • Barneautisme
  • Opptrer før 3 års alder
  • Mangelfull og avvikende utvikling av kontaktevne med forstyrret sosialt samspill
  • Forstyrret og forsinket språkutvikling
  • Tvangspreget atferd med mange ritualer
  • Evnenivået kan være veldig varierende (noen høyere enn normalt, andre normalt, noen lavere enn normalt)
 • Retts syndrom
  • Kun jenter. Omtrent 3 slike barn fødes årlig i Norge (1 av 10 000 jentefødsler)
  • Oppdages mellom 7 og 24 måneder
  • Tap av motoriske ferdigheter, stans i lekeutvikling og sosial utvikling
  • Ufrivillige bevegelser
  • Mentalt tilbakestående
 • Aspergers syndrom
  • Normal språkutvikling
  • Forstyrret sosialt samspill og kontaktvansker
  • Innsnevret og stereotyp, repeterende atferd
  • Nye kriterier gjør at diagnosen regnes som en autismespekterforstyrrelse

Hva kan du/dere gjøre selv?

 • Det viktigste er å merke seg hvilke særegenheter du/dere mener barnet har. Deres observasjoner er nyttige i utredningen av barnet

Når bør du/dere kontakte lege?

 • Så snart det er mistanke om en utviklingsforstyrrelse, bør dere kontakte lege
 • Allmennlegen vil henvise til spesialisthelsetjenesten - barne- og ungdomspsykiatrien

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Spørsmål legen kan stille:

 • Har barnets utvikling vært normal?
  1. Ja
  2. Nei, ikke motorisk (lammelser)
  3. Nei, ikke språklig
  4. Nei, ikke oppfattelsesmessig
 • Har barnets utvikling stanset opp? 
  • Ja
  • Nei
 • Når inntrådte stansen i barnets utvikling?
  • Før 1 års alder
  • Omkring 1 år
  • Omkring 2 år
  • Omkring 3 år
  • Senere
 • Kan barnet snakke?
  • Ja, som jevnaldrende
  • Nei, kommunikasjonen er uforståelig
  • Si enkeltord
  • Sette sammen ord
 • Forstår barnet det som blir sagt til det?
  • Ja, litt
  • Ja, mye
  • Nei
 • Er barnet stille eller hyperaktivt?
  • Upåfallende
  • Stille
  • Hyperaktivt
 • Har barnet en variert lek eller gjør barnet det samme hele tiden?
  • Variert
  • Gjør det samme
 • Karakteristika ved barnets atferd?
  1. Prøver å gjøre seg forstått ved f.eks. å peke på gjenstander
  2. Prøver å dele sin interesse med andre
  3. Er preget av ritualer og tvangspreget atferd
  4. Viser interesse for andre barn
  5. Har ufrivillige bevegelser
  6. Virker normalt oppvakt 

Legeundersøkelsen

 • Legen vil foreta en vanlig kroppsundersøkelse for å utelukke eventuelle andre sykdommer
 • I tillegg vil syn og hørsel testes

Andre undersøkelser

 • Ved mistanke om alvorlig utviklingsforstyrrelse vil barnet bli henvist til barne- og ungdomspsykiatrien for videre utredning
 • Det innebærer blant annet psykologiske tester, kartlegging av sosial utvikling, språkutvikling, utvikling av lekeatferd og interesser
 • I noen tilfeller kan andre undersøkelser som CT, MR, EEG, spinalvæskeundersøkelser komme på tale