Informasjon, veiviser

Væske fra øret, veiviser

Væske som renner fra øret til et barn, er nesten alltid forårsaket av akutt mellomørebetennelse fra et hull i trommehinnen. I denne artikkelen kan du også lese om andre mulige årsaker, og om når du bør ta kontakt med lege.

Hva er renning fra øret?

 • Det renner blank væske eller pusstilblandet væske ut av øregangen
 • Er ikke uvanlig og kan forekomme både hos barn og voksne

Om øret

Ytre øre, mellomøre og indre øre
 • Normalt er øregangen atskilt fra mellomøret av trommehinnen. Renning fra øret skyldes i slike tilfeller at noe er galt i øregangen
 • Dersom det går hull på trommehinnen, kan væske eller puss tømme seg fra mellomøret, gjennom trommehinnen og ut i øregangen. Det er ikke uvanlig at det går hull på trommehinnen både ved akutte og kroniske mellomørebetennelser

Vurdering av renning fra øret

 • Hos barn er forklaringen nesten alltid en akutt mellomørebetennelse eller et bestående hull i trommehinnen
 • Hos voksne er forklaringen i mange tilfeller en øregangsbetennelse

Hva kan årsaken være?

Vanlige årsaker

 • Akutt mellomørebetennelse
  • Forekommer oftest hos småbarn, hyppigst 0,5-3 år, mange har hatt ørebetennelse tidligere. Det har som regel vært en forutgående øvre luftveisinfeksjon
  • Gir øresmerter som utvikler seg raskt, ofte om natta, urolig barn, tar seg til øret - dersom det går hull på trommehinnen fører det til rask smertelindring og siving av puss ut øregangen
 • Øregangsbetennelse
  • Vanligere blant voksne
  • Skyldes som regel en kombinasjon av eksem og infeksjon, gjerne tilbakevendende. Det foreligger en rekke disponerende faktorer som seboré, eksem, psoriasis, varme og fuktighet, skade av øregangshuden (fra f.eks. ørepinne)
  • Tilstanden preges i utgangspunktet av kløe, eventuelt tilkommer smerter, eventuelt renner det væske ut av øregangen, det kan være et lett hørselstap
 • Kronisk mellomørebetennelse
  • Kan forekomme både hos barn og voksne. Skyldes ofte langvarig mellomørekatar med væske i mellomøret (sekretorisk otitt). Det foreligger kroniske forandringer i mellomøret, som regel med hull i trommehinnen
  • Symptomene varierer, men ofte foreligger illeluktende væsking ut av øregangen, hørselstap, sjelden smerter

Svært sjeldne årsaker

 • Lekkasje av cerebrospinalvæske etter hodeskade
  • Dersom det oppstår renning av vandig væske fra øret etter en hodeskade, kan dette være et tegn på en svært sjelden tilstand hvor det lekker væske gjennom et brudd i hodeskallen
  • Man må da oppsøke lege umiddelbart

Når bør du søke lege?

 • Siving av væske eller puss ut av øregangen i mer enn et par dager, er et tegn på betennelse enten i mellomøret eller i øregangen som du bør søke lege for

Hva gjør legen?

Sykehistorie

Spørsmål legen kan stille deg:

 • Oppstod tilstanden akutt?
  • Ja
  • Nei
 • Var det smerter i øret før det begynte å renne ut av øret?
  • Ja
  • Nei
 • Forsvant smerten da det begynte å renne ut av øret?
  • Ja
  • Nei
 • Har du/barnet feber?
  • Ja
  • Nei
 • Hvor lenge har tilstanden vart?
  • Ca. et døgn
  • Noen dager
  • Ca. en uke
  • Noen uker
  • Lengre enn en måned
 • Kjenner du til om det er hull i trommehinnen på dette øret?
  • Ja, det er det
  • Nei, det er det ikke
  • Vet ikke
 • Sjeneres du av mye kløe i øret?
  • Ja
  • Nei
 • Mulige årsaker?
  1. Ørebetennelse
  2. Betennelse i øregangen
  3. Har prøvd å fjerne ørevoks ved å pirke i øregangen
  4. Hodeskade
  5. Svømming

Legeundersøkelsen

 • Legen vil undersøke øregangen og mellomøret. For å få godt innsyn, må legen ofte skylle vekk verk og væske som befinner seg i øregangen

Andre undersøkelser

 • Hørselsmåling og stemmegaffelundersøkelser kan være aktuelle undersøkelser

Henvisning til spesialist eller sykehus

 • Ved holdepunkter for kronisk mellomørebetennelse vil du vanligvis bli henvist til spesialist