Informasjon, veiviser

Blødningstendens, veiviser

Temaside om Korona

Hva kan årsaken være?

Vanlige årsaker

 • Bivirkning av medikament
 • Blodplatemangel (trombocytopeni)
  • Kan opptre ved en lang rekke sykdommer som beinmargssvikt (aplastisk anemi), primær immun trombocytopeni (ITP), trombotisk trombocytopenisk purpura (TTP), disseminert intravaskulær koagulasjon (DIC), non-Hodgkins lymfom, Hodgkins lymfom, massivt forstørret milt m.m.
  • Gir små hudblødninger (petekkier), blåflekker (purpura) og slimhinneblødninger
 • Defekte blodplater (trombocytopati)
  • Kan opptre ved mange ulike sykdommer, f.eks. beinmargssykdommer, nyresvikt, leversvikt, anemi som følge av vitamin B12-mangel eller folatmangel og behandling med platehemmere
  • Forekommer også ved medfødte blodplatedefekter som von Willebrands sykdom
  • Gir små hudblødninger (petekkier), blåflekker (purpura) og slimhinneblødninger

Sjeldne årsaker (enkeltsykdommer)

 • Hemofili (blødersykdom)
  • Blødersykdom er en arvelig forstyrrelse i kroppens koagulasjonssystem
  • Gir en uttalt blødningstendens, særlig i form av blødninger i ledd, muskler, urinveier
 • von Willebrands sykdom
  • En koagulasjonsforstyrrelse som gir varierende grad av blødningstendens
  • Hos kvinner kan den gi kraftige menstruasjonsblødninger, men den gir også hyppig neseblødning
 • Disseminert intravaskulær koagulasjon
  • En koagulasjonsforstyrrelse som oppstår i forbindelse med alvorlig underliggende sykdom, f.eks. infeksjon, alvorlige vevsskader, ved kreftsykdom og under graviditet
  • Den syke er preget av grunnlidelsen og en akutt innsettende blødningstilstand
 • Primær immun trombocytopeni (ITP)
  • Blodplatemangel uten kjent årsak
  • Akutt ITP opptrer hos barn, ofte etter en infeksjon, oppstår raskt og går over av seg selv
  • Kronisk ITP opptrer ofte hos yngre kvinner og har et svingende forløp
  • Typiske funn er små hudblødninger (petekkier), blåflekker (purpura) og slimhinneblødninger
 • Trombotisk trombocytopenisk purpura (TTP)
  • Blodplatemangel som gir blodpropper
  • Kan gi blodproppsymptomer fra hjernen og nyrene
  • Febril, ofte kritisk syk pasient med bevissthetsreduksjon, ofte nyresvikt eller svikt i mange organer, hudblødninger
 • Kreftsykdommer
 • Karskjørhet
  • Oslers sykdom
   • Arvelig blodåresykdom som medfører blødninger fra slimhinner i nese, mage-tarm-kanalen, lunger eller urinveier
  • Cushings syndrom
   • Sykdom med økt produksjon av kortison i kroppen
   • Medfører vektøkning, trettbarhet, bortfall av menstruasjon, psykiske forandringer (depresjon)
   • Har måneansikt, kraftig nakke, magefedme, økt hårvekst, hudblødninger, stripedannelser i huden på magen
Forrige side Neste side