Informasjon, veiviser

Blødningstendens, veiviser

Temaside om Korona

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Legen vil kunne spørre deg om følgende:

 • Er disse plagene nyoppstått?
  • Ja !
  • Nei, har hatt det i flere måneder
  • Nei, har hatt det i flere år
 • Hvilke blødninger har du merket?
  1. Prikker i huden
  2. Lett for å få blåflekker
  3. Neseblødninger
  4. Blør lett fra mindre sår
  5. Blør i munnen
  6. Større blødninger !
  7. Sterke menstruasjonsblødninger
 • Utbredning av hudblødninger (blåflekker)?
  1. Har ingen hudblødninger
  2. Flere enn 5 samtidige blåflekker
  3. En eller flere med diameter over 1 cm
  4. På steder som ikke har vært utsatt for støt eller skade
 • Har du hatt langvarige blødninger etter små inngrep eller skader, f.eks. neseblødning?
  • Ja !
  • Ja, jeg har hemofili
  • Ja, jeg har von Willebrands sykdom
  • Nei
 • Mulige underliggende årsaker?
  1. Har nettopp, de siste ukene, hatt en virusinfeksjon/febersykdom
  2. Blødningssykdom i familien
  3. Bruker blodfortynnende medisiner (angi over)
  4. Bruker andre medisiner fast (angi over)
  5. Har høyt alkoholforbruk
  6. Har vært utsatt for mishandling
  7. Har annen sykdom

Legeundersøkelsen

 • Legen vil foreta en grundig kroppsundersøkelse

Andre undersøkelser

 • En lang rekke blodprøver er påkrevd

Henvisning til spesialist/sykehus

 • I akutte og alvorlige tilfeller blir du innlagt på sykehus
 • Ved mindre dramatiske og langvarige plager vil utredningen kunne foretas poliklinisk av en spesialist i indremedisin eller blodsykdommer
Forrige side