Informasjon, veiviser

Blodplatemangel, veiviser

Blodplatene er viktige for blodets evne til å levre seg. Lavt antall blodplater, trombocytopeni, gjør at man lett får blåflekker, har lett for å blø neseblod eller man blør mer enn normalt ved tannpuss.

Hva er blodplatemangel?

 • Blodet består av blodvæske, røde og hvite blodlegemer, og blodplater (trombocytter)
 • Blodplatene er først og fremst viktige for blodets evne til å levre seg (koagulere)
 • Blodplatene er svært små og normalt finnes det svære mengder blodplater i blodsystemet
 • Antall blodplater måles i en blodprøve:
  • Normalverdi er 150-400 x 109 i hver liter blod
  • Blodplatemangel (trombocytopeni) defineres som færre enn 150 x 109 /liter blod
  • Verdier under 100 x 109 /L gir økt blødningstendens, mens verdier under 20 x 109 /L ofte gir hudblødninger uten noen foranledning
Animasjon om lavt antall blodplater

Forekomst

 • Rundt 2,5 prosent av befolkningen har verdier under 150 x 109 blodplater, men mange av disse er uten plager
 • Ved verdier under 100 x 109 merkes tydelig økt tendens til blødninger, og ved verdier under 20 x 109 er det stor fare for at det oppstår blødninger uten forutgående skade

Hvilke symptomer gir dette?

 • De vanligste tegnene på blodplatemangel er at du lett får blåflekker, lett blør neseblod eller at du blør mer enn normalt ved tannpuss og lignende. Noen kan også ha blødninger fra tarmen
Neste side