Informasjon, veiviser

Blodplatemangel, veiviser

Når bør du søke lege?

  • Dersom du opplever unormale blødninger, bør du kontakte lege for å få avklart årsaken
  • Dersom legen påviser blodplatemangel, må du utredes grundigere slik at man finner forklaringen på det lave antallet blodplater
Forrige side Neste side