Informasjon, veiviser

Blodplatemangel, veiviser

Blodplatene er viktige for blodets evne til å levre seg. Lavt antall blodplater, trombocytopeni, gjør at man lett får blåflekker, har lett for å blø neseblod eller man blør mer enn normalt ved tannpuss.

Hva er blodplatemangel?

 • Blodet består av blodvæske, røde og hvite blodlegemer, og blodplater (trombocytter)
 • Blodplatene er først og fremst viktige for blodets evne til å levre seg (koagulere)
 • Blodplatene er svært små og normalt finnes det svære mengder blodplater i blodsystemet
 • Antall blodplater måles i en blodprøve:
  • Normalverdi er 150-400 x 109 i hver liter blod
  • Blodplatemangel (trombocytopeni) defineres som færre enn 150 x 109 /liter blod
  • Verdier under 100 x 109 /L gir økt blødningstendens, mens verdier under 20 x 109 /L ofte gir hudblødninger uten noen foranledning
Animasjon om lavt antall blodplater

Forekomst

 • Rundt 2,5 prosent av befolkningen har verdier under 150 x 109 blodplater, men mange av disse er uten plager
 • Ved verdier under 100 x 109 merkes tydelig økt tendens til blødninger, og ved verdier under 20 x 109 er det stor fare for at det oppstår blødninger uten forutgående skade

Hvilke symptomer gir dette?

 • De vanligste tegnene på blodplatemangel er at du lett får blåflekker, lett blør neseblod eller at du blør mer enn normalt ved tannpuss og lignende. Noen kan også ha blødninger fra tarmen

Hva kan årsaken være?

Generelt om årsaker

 • Blodplatemangel skyldes enten nedsatt blodplateproduksjon, økt blodplateforbruk eller økt ødeleggelse av blodplater
 • Spedbarn
  • Rhesussykdom, infeksjon inne i livmoren, arvelig sykdom, mor med primær immun trombocytopeni (ITP) eller medikamentmisbruk
 • Barn
  • Akutt ITP (postviralt), akutt leukemi, medikamenter
 • Voksne
  • Kronisk ITP, uten kjent årsak eller sekundært til kreftsykdom i lymfevev eller autoimmun sykdom, beinmargssvikt, medikamenter
 • Gravide
  • Normalfenomen i siste trimester, lave verdier tidlig i svangerskapet tyder på kronisk ITP
  • Folatmangel kan gi trombocytopeni. Svært sjelden er årsake svangerskapsforgiftning og HELLP syndrom
 • Eldre
  • Kreftsykdom som vokser inn i beinmarg, forstørret milt, medikamentindusert

Vanlige årsaker

 • Primær immun trombocytopeni (ITP)
  • Er den vanligste årsaken til lavt antall blodplater
  • Akutt ITP opptrer hos barn, ofte etter en infeksjon, utvikler seg raskt og går over av seg selv
  • Kronisk ITP opptrer oftere hos voksne og hyppigst hos yngre kvinner og har et svingende forløp
  • Typiske funn er små hudblødninger (petekkier), blåflekker (purpura) og slimhinneblødninger. Pasienten føler seg i liten grad syk; milten er ikke følbar ved legeundersøkelsen
 • Kronisk alkoholmisbruk
  • Fører både til nedsatt produksjon av blodplater og økt ødeleggelse av blodplater
 • Medikamentuløst mangel på blodplater
  • Pasienten er i liten grad syk
  • Typiske funn er små hudblødninger (petekkier), blåflekker (purpura); ingen tegn til generell sykdom; milten er ikke følbar for legen
  • Ved opphør av den medikamentelle behandlingen vil blodplateverdiene øke etter 7-10 dager
 • Forbigående blodplatemangel på grunn av infeksjoner (klassifiseres som regel som ITP)

Sjeldnere årsaker

Når bør du søke lege?

 • Dersom du opplever unormale blødninger, bør du kontakte lege for å få avklart årsaken
 • Dersom legen påviser blodplatemangel, må du utredes grundigere slik at man finner forklaringen på det lave antallet blodplater

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Legen vil kunne spørre deg om følgende:

 • Hvor raskt oppstod tilstanden?
  • Oppstod brått !
  • Utviklet seg over dager
  • Utviklet seg over uker
 • Har du hatt feber?
  • Ja
  • Nei
 • Hvilke blødninger har du merket?
  1. Prikker !
  2. Blåflekker !
  3. Større blødninger !
  4. Slimhinneblødninger !
  5. Tarmblødning, svart avføring !
  6. Tarmblødning, friskt blod !
 • Allmennsymptomer?
  1. Slapphet
  2. Magesmerter
  3. Vekttap !
  4. Nattesvette
 • Bruker du medisiner som kan gi blødningsrisiko?
  • Ja, NSAIDs (eks. Naproxen)
  • Ja, blodfortynnende midler som Albyl, Marevan, Dabigatran
  • Nei
 • Mulige underliggende årsaker?
  1. Blødningssykdom i familien
  2. Høyt alkoholforbruk
  3. Annen sykdom (angi over)
  4. Har nylig vært på reise i tropiske strøk
  5. Er gravid

Legeundersøkelsen

 • Legen vil foreta en grundig kroppsundersøkelse med særlig vekt på å sjekke om det foreligger hudblødninger, forstørrede lymfeknuter og om det er tegn til underliggende sykdom

Andre undersøkelser

 • En lang rekke blodprøver er påkrevd

Henvisning til spesialist/sykehus

 • I akutte og alvorlige tilfeller blir du innlagt på sykehus
 • Ved mindre dramatiske og langvarige plager vil utredningen kunne foretas poliklinisk av en spesialist i indremedisin eller blodsykdommer