Informasjon, veiviser

Sviktende helse hos eldre, veiviser

Hva er det?

 • Helsesvikt hos eldre innebærer vekttap, nedsatt matlyst, dårlig ernæring og inaktivitet, ofte ledsaget av inntørking, nedstemthet, nedsatt forsvar mot infeksjoner
 • Sviktende helse hos eldre er forbundet med økt risiko for infeksjoner, lårhalsbrudd, trykksår og økt dødelighet ved kirurgi
 • Enkelte eldre pasienter, inkludert både de med akutt eller kronisk sykdom, gjennomgår en prosess med tiltakende funksjonssvikt, økende apati, tap av viljen til å spise og drikke, og det hele ender med at pasienten dør

Forekomst

 • Forekomsten øker med alderen og er forbundet med økt sykelighet og dødelighet
 • Amerikanske tall viser at tilstanden rammer
  • 5-35% av hjemmeboende eldre
  • 25-40% av sykehjemspasienter
  • 50-60% av hospitaliserte pasienter

Hva kan årsaken være?

 • Sviktende helse hos eldre er en tilstand som vanligvis skyldes en rekke ulike forhold, ofte på bakgrunn av kroniske sykdommer og funksjonssvikt
 • Ofte er årsaken(e) til den sviktende helsen ikke mulig å påvise
 • Sviktende helse hos eldre bør ikke uten videre oppfattes som noe naturlig og en naturlig slutt på livet, fordi det kan foreligge en tilstand som kan bedres med behandling og ulike tiltak

Mulige årsaker

Hva kan pårørende gjøre?

 • Sjekk kostholdet
  • Spiser den gamle tilstrekkelig næringsrik mat?
 • Sjekk medikamentbruken
  • Tar den gamle medisinene som foreskrevet?
  • Er det mistanke om bivirkninger av medisinene?
 • Vurder følgende funksjoner - er viktige tilleggsopplysninger om pasienten
  • Klarer pasienten å bade og vaske seg selv?
  • Klarer pasienten å kle på seg selv?
  • Klarer pasienten seg på egen hånd på toalettet?
  • Kan pasienten bevege seg rundt i leiligheten? ute?
  • Har pasienten kontroll over urin og avføring?
  • Klarer pasienten å spise selv?
 • Vurder om pasienten er klar og orientert? åndsfrisk?

Når bør lege kontaktes?

 • Et eldre menneske som har tapt seg over relativt kort tid, bør ha en legesjekk
 • Innleggelse på institusjon (sykehjem, sykehus) må vurderes i samråd med legen
  • Kan pasienten stelles hjemme?
  • Ønsker pasient og familie innleggelse?
  • Er akuttplass på sykehjem mer relevant enn sykehus?

Hva gjør legen?

 • Sykehistorie og kroppsundersøkelse hos lege
 • Ev. blodprøver
 • Ev. røntgen av lungene

Aktuelle tiltak og råd

 • Målet er å identifisere sykdommer som kan behandles uten å utsette pasienten for ekstra belastninger
 • Helsesvikt hos eldre forekommer ofte nær slutten av en persons liv, slik at ev. fordeler med behandling må veies opp mot ulemper
 • Bedre ernæring er blant de viktigste tiltak
  • Sikre tilstrekkelig energi- og proteininntak
  • Legg forholdene bedre til rette for at pasienten spiser
   • Noen bør holde pasienten "med selskap" under måltidet, gjør tilberedningen av maten mer appetittvekkende, finn hensiktsmessige tidspunkter for måltidene
 • Medisin mot depresjon?