Informasjon, veiviser

Hukommelsessvikt, veiviser

Hukommelsessvikt er som oftest en tilstand som utvikler seg over tid. Hukommelsen er det som binder sammen tanker, inntrykk og erfaringer.

Hva er hukommelsessvikt?

  • Hukommelsen er det som binder sammen tanker, inntrykk og erfaringer
  • Hukommelsessvikt er som oftest en tilstand som utvikler seg over tid. Det er en tilstand som reduserer evnen til å bruke erfaringer eller gjenkalle tidligere opplevelser i en slik grad at det går utover normal funksjonsevne
  • Hukommelse er en forutsetning for å forstå verden omkring oss, og gjenkjennelse er en grunnleggende forutsetning for trygghetsfølelsen
  • Den hyppigste årsaken til hukommelsessvikt er demens. I tillegg foreligger da svikt i minst én annen kognitiv funksjon, som språk, evnen til å oppfatte gjennom synet, evnen til problemløsing
Neste side