Informasjon, veiviser

Bevissthetssløring eller -tap, veiviser

Bevissthetssløring og bevissthetstap er en gradvis overgang fra våken tilstand til dypt koma.  Kortvarig tap av bevissthet og langvarig tap av bevissthet kan ha ulike årsaker.

Hva er bevissthetssløring eller -tap?

 • En mulig livstruende tilstand med gradvis overgang fra våken tilstand til dypt koma
 • Bevissthetssløring inndeles som følger:
 • Somnolens
  • Pasienten er døsig, lar seg lett vekke og kan holdes våken en stund, reagerer adekvat på spørsmål
 • Sopor
  • Pasienten reagerer med avvergebevegelser på smertestimuli (for eksempel når man kliper i huden), kan vekkes og følge enkle oppfordringer, men sovner straks han blir latt i fred
 • Koma
  • Pasienten reagerer ikke på sterke stimuli - for eksempel rop, smerte

Vurdering av bevissthetssløring eller -tap

 • Kan det være sirkulasjonssvikt?
 • Kan det være noe galt i hjernen?
 • Kan det foreligge en forgiftning?
 • Kan det være en forstyrrelse i stoffskiftet?
 • Foreligger en skade?
Neste side