Informasjon, veiviser

Bevissthetssløring eller -tap, veiviser

Bevissthetssløring og bevissthetstap er en gradvis overgang fra våken tilstand til dypt koma.  Kortvarig tap av bevissthet, og langvarig tap av bevissthet, kan ha ulike årsaker.

Hva kan du gjøre selv?

  • Som regel er dette en akuttsituasjon der rask inngripen er nødvendig
  • Hovedprinsippet er å sikre frie luftveier, at pasienten puster og har god sirkulasjon

Akuttbehandling

  • Legg personen på ryggen med beina hevet over hjertenivå
  • Følg med at vedkommende puster fritt. Bevisstløse kan kaste opp
  • Legg øret ditt over personens munn for å høre etter om vedkommende puster. Dersom personen ikke puster, er problemet alvorligere enn en besvimelse. Start med hjerte-lunge-redning. Tilkall akutt medisinsk hjelp. Ring 113
  • Hvis personen puster, gjenopprett blodstrømmen til hjernen ved å heve personens bein over nivået til hodet. Løsne på belter, krave eller andre klesplagg som hemmer pustingen. Personen bør komme seg raskt. Hvis vedkommende ikke kommer til bevissthet innen 1-2 minutter, ring 113 eller tilkall akutt medisinsk hjelp
Forrige side Neste side