Informasjon, veiviser

Bevissthetssløring eller -tap, veiviser

Bevissthetssløring og bevissthetstap er en gradvis overgang fra våken tilstand til dypt koma.  Kortvarig tap av bevissthet, og langvarig tap av bevissthet, kan ha ulike årsaker.

Når bør du søke lege?

  • I de fleste tilfeller trengs øyeblikkelig hjelp og du må ringe 113
  • Unntaket er ufarlige besvimelser, angstanfall, hyperventilasjon
Forrige side Neste side