Informasjon, veiviser

Bevissthetssløring eller -tap, veiviser

Når bør du søke lege?

  • I de fleste tilfeller trengs øyeblikkelig hjelp og du må ringe 113
  • Unntaket er ufarlige besvimelser, angstanfall, hyperventilasjon
Forrige side Neste side