Informasjon, veiviser

Bevissthetssløring eller -tap, veiviser

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Kortvarig bevissthetssløring: Spørsmål legen vil kunne stille deg eller pårørende:

 • Kan du/pasienten ha besvimt som følge av
  1. Angst
  2. Hyperventilasjon
  3. Sterke smerter
  4. Psykisk belastning
 • Kan det være at du/pasienten reise seg for raskt opp fra liggende eller sittende stilling?
  • Ja
  • Nei
 • Inntrådte bevissthetssløringen/-tapet plutselig?
  • Ja !
  • Nei
 • Kan tilstanden skyldes en allergisk reaksjon på noe pasienten har spist eller drukket?
  • Ja !
  • Nei
 • Har du/pasienten hatt kramper?
  • Ja
  • Nei
 • Skyldes tilstanden en ulykke?
  • Ja
  • Nei

Langvarig bevissthetssløring: Spørsmål legen vil kunne stille deg:

 • Hvor bevisst er pasienten?
  • Er døsig, lar seg lett vekke og kan holdes våken en stund, reagerer adekvat på spørsmål (somnolens) !
  • Reagerer med avvergebevegelser på smertestimuli, kan vekkes og følge enkle oppfordringer, men sovner straks han blir latt i fred (sopor) !
  • Reagerer ikke på sterke stimuli (koma) !
 • Hvordan har bevissthetstilstanden utviklet seg de siste minuttene?
  • Økende bevissthetssløring !
  • Avtakende bevissthetssløring
  • Uendret
 • Ledsagende symptomer?
  1. Feber
  2. Utslett
  3. Lammelser
  4. Språkforstyrrelser
  5. Taleforstyrrelser
 • Mulige årsaker?
  1. Forgiftning
  2. Kullosforgiftning
  3. Alkoholrus
  4. Kjent diabetes
  5. Kjent epilepsi
  6. Kjent hjertesykdom
  7. Gravid kortere enn 10 uker
  8. Gravid lengre enn 10 uker
  9. Kjent Addisons sykdom
  10. Kjent høyt stoffskifte
  11. Kjent lavt stoffskifte

Legeundersøkelsen

 • Legen konsentrerer seg først om livbergende tiltak - sikre frie luftveier, tilfredsstillende pust og sirkulasjon
 • Det gis spesifikk behandling i forhold til underliggende årsak

Henvisning til spesialist eller innleggelse

 • Pasienten vil vanligvis bli innlagt sykehus umiddelbart med mindre tilstanden går raskt over
Forrige side