Informasjon, veiviser

Bevissthetssløring eller -tap, veiviser

Bevissthetssløring og bevissthetstap er en gradvis overgang fra våken tilstand til dypt koma.  Kortvarig tap av bevissthet og langvarig tap av bevissthet kan ha ulike årsaker.

Hva er bevissthetssløring eller -tap?

 • En mulig livstruende tilstand med gradvis overgang fra våken tilstand til dypt koma
 • Bevissthetssløring inndeles som følger:
 • Somnolens
  • Pasienten er døsig, lar seg lett vekke og kan holdes våken en stund, reagerer adekvat på spørsmål
 • Sopor
  • Pasienten reagerer med avvergebevegelser på smertestimuli (for eksempel når man kliper i huden), kan vekkes og følge enkle oppfordringer, men sovner straks han blir latt i fred
 • Koma
  • Pasienten reagerer ikke på sterke stimuli - for eksempel rop, smerte

Vurdering av bevissthetssløring eller -tap

 • Kan det være sirkulasjonssvikt?
 • Kan det være noe galt i hjernen?
 • Kan det foreligge en forgiftning?
 • Kan det være en forstyrrelse i stoffskiftet?
 • Foreligger en skade?

Hva kan årsaken være?

Kortvarig bevissthetstap

 • Vanlig besvimelse
  • Kan utløses av angst, sterke smerter, brekninger, diaré, vannlating
  • Bevissthetstapet innledes med svimmelhet, svette, blekhet, svartning for øynene og pip eller sus i ørene
  • Medfører et kortvarig bevissthetstap eller en periode med redusert bevissthet
  • Simulert besvimelse, ev. hysteri, besvimelse med teatralsk preg
 • Ortostatisk hypotensjon
  • Forbigående for lavt blodtrykk
  • Besvimelse i forbindelse med at vedkommende reiser seg opp
 • Hyperventilasjon
  • Angstanfall, unormalt kraftig inn- og utpusting
 • Hjerterytmeforstyrrelse
  • Anfall med langsom puls
  • Anfall med hurtig puls
  • Sterkt uregelmessig puls
 • Epilepsi
  • Pasienten er bevisstløs under og kort tid etter krampeanfall
 • Hjerneslag eller drypp
  • Kan unntaksvis gi kortvarig bevissthetstap
 • Allergisk sjokk
  • Kraftig og livstruende allergisk reaksjon, nesten alltid hos person med kjent risiko for slike reaksjoner
 • Diabetes diabetes type 1 eller diabetes type 2

Langvarig bevissthetsnedsettelse - sirkulasjonssvikt

Langvarig bevissthetsnedsettelse - forandringer i hjernen

Langvarig bevissthetsnedsettelse - forgiftninger

Langvarig bevissthetsnedsettelse - stoffskifteforstyrrelser

Hva kan du gjøre selv?

 • Som regel er dette en akuttsituasjon der rask inngripen er nødvendig
 • Hovedprinsippet er å sikre frie luftveier, at pasienten puster og har god sirkulasjon

Akuttbehandling

 • Legg personen på ryggen med beina hevet over hjertenivå
 • Følg med at vedkommende puster fritt. Bevisstløse kan kaste opp
 • Legg øret ditt over personens munn for å høre etter om vedkommende puster. Dersom personen ikke puster, er problemet alvorligere enn en besvimelse. Start med hjerte-lunge-redning. Tilkall akutt medisinsk hjelp. Ring 113
 • Hvis personen puster, gjenopprett blodstrømmen til hjernen ved å heve personens bein over nivået til hodet. Løsne på belter, krave eller andre klesplagg som hemmer pustingen. Personen bør komme seg raskt. Hvis vedkommende ikke kommer til bevissthet innen 1-2 minutter, ring 113 eller tilkall akutt medisinsk hjelp

Når bør du søke lege?

 • I de fleste tilfeller trengs øyeblikkelig hjelp og du må ringe 113
 • Unntaket er ufarlige besvimelser, angstanfall, hyperventilasjon

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Kortvarig bevissthetssløring: Spørsmål legen vil kunne stille deg eller pårørende:

 • Kan du/pasienten ha besvimt som følge av
  1. Angst
  2. Hyperventilasjon
  3. Sterke smerter
  4. Psykisk belastning
 • Kan det være at du/pasienten reise seg for raskt opp fra liggende eller sittende stilling?
  • Ja
  • Nei
 • Inntrådte bevissthetssløringen/-tapet plutselig?
  • Ja !
  • Nei
 • Kan tilstanden skyldes en allergisk reaksjon på noe pasienten har spist eller drukket?
  • Ja !
  • Nei
 • Har du/pasienten hatt kramper?
  • Ja
  • Nei
 • Skyldes tilstanden en ulykke?
  • Ja
  • Nei

Langvarig bevissthetssløring: Spørsmål legen vil kunne stille deg:

 • Hvor bevisst er pasienten?
  • Er døsig, lar seg lett vekke og kan holdes våken en stund, reagerer adekvat på spørsmål (somnolens) !
  • Reagerer med avvergebevegelser på smertestimuli, kan vekkes og følge enkle oppfordringer, men sovner straks han blir latt i fred (sopor) !
  • Reagerer ikke på sterke stimuli (koma) !
 • Hvordan har bevissthetstilstanden utviklet seg de siste minuttene?
  • Økende bevissthetssløring !
  • Avtakende bevissthetssløring
  • Uendret
 • Ledsagende symptomer?
  1. Feber
  2. Utslett
  3. Lammelser
  4. Språkforstyrrelser
  5. Taleforstyrrelser
 • Mulige årsaker?
  1. Forgiftning
  2. Kullosforgiftning
  3. Alkoholrus
  4. Kjent diabetes
  5. Kjent epilepsi
  6. Kjent hjertesykdom
  7. Gravid kortere enn 10 uker
  8. Gravid lengre enn 10 uker
  9. Kjent Addisons sykdom
  10. Kjent høyt stoffskifte
  11. Kjent lavt stoffskifte

Legeundersøkelsen

 • Legen konsentrerer seg først om livbergende tiltak - sikre frie luftveier, tilfredsstillende pust og sirkulasjon
 • Det gis spesifikk behandling i forhold til underliggende årsak

Henvisning til spesialist eller innleggelse

 • Pasienten vil vanligvis bli innlagt sykehus umiddelbart med mindre tilstanden går raskt over