Informasjon

Bevisstløshet, veiviser

Det er en gradvis overgang fra våken tilstand til dypt koma. Bevisstløshet inndeles i gradene somnolens, sopor og koma.

Hva er bevissthetssløring eller -tap?

 • Det er en gradvis overgang fra våken tilstand til dypt koma, og bevissthetssløring inndeles som følger:
 • Somnolens
  • Pasienten er døsig, lar seg lett vekke og kan holdes våken en stund, reagerer adekvat på spørsmål
 • Sopor
  • Pasienten reagerer med avvergebevegelser på smertestimuli (f.eks. når man kliper i huden), kan vekkes og følge enkle oppfordringer, men sovner straks han/hun blir latt i fred
 • Koma
  • Pasienten reagerer ikke på sterke stimuli - f.eks. rop, smerte

Vurdering av bevissthetssløring eller -tap

 • Kan det være sirkulasjonssvikt?
 • Kan det være noe galt i hjernen?
 • Kan det foreligge en forgiftning?
 • Kan det være en forstyrrelse i stoffskiftet?
 • Foreligger en skade?
Neste side