Informasjon

Bevisstløshet, veiviser

Hva kan du gjøre selv?

  • Som regel er dette en akuttsituasjon der rask inngripen er nødvendig
  • Hovedprinsippet er å sikre frie luftveier, at pasienten puster og har god sirkulasjon

Akuttbehandling

  • Legg personen på ryggen med beina hevet over hjertenivå
  • Følg med at vedkommende puster fritt. Bevisstløse kan kaste opp
  • Legg øret ditt over personens munn for å høre etter om vedkommende puster. Dersom personen ikke puster, er problemet alvorligere enn en besvimelse. Start med hjerte-lunge-redning. Tilkall akutt medisinsk hjelp. Ring 113
  • Hvis personen puster, gjenopprett blodstrømmen til hjernen ved å heve personens bein over nivået til hodet. Løsne på belter, krave eller andre klesplagg som hemmer pustingen. Personen bør komme seg raskt. Hvis vedkommende ikke kommer til bevissthet innen 1-2 minutter, ring 113 eller tilkall akutt medisinsk hjelp
Forrige side Neste side