Informasjon

Bevisstløshet, veiviser

Det er en gradvis overgang fra våken tilstand til dypt koma. Bevisstløshet inndeles i gradene somnolens, sopor og koma.

Hva er bevissthetssløring eller -tap?

 • Det er en gradvis overgang fra våken tilstand til dypt koma, og bevissthetssløring inndeles som følger:
 • Somnolens
  • Pasienten er døsig, lar seg lett vekke og kan holdes våken en stund, reagerer adekvat på spørsmål
 • Sopor
  • Pasienten reagerer med avvergebevegelser på smertestimuli (f.eks. når man kliper i huden), kan vekkes og følge enkle oppfordringer, men sovner straks han/hun blir latt i fred
 • Koma
  • Pasienten reagerer ikke på sterke stimuli - f.eks. rop, smerte

Vurdering av bevissthetssløring eller -tap

 • Kan det være sirkulasjonssvikt?
 • Kan det være noe galt i hjernen?
 • Kan det foreligge en forgiftning?
 • Kan det være en forstyrrelse i stoffskiftet?
 • Foreligger en skade?

Hva kan årsaken være?

Kortvarig bevissthetstap

 • Vanlig besvimelse (vasovagal synkope)
  • Kan utløses av angst, sterke smerter, brekninger, diaré, vannlating
  • Bevissthetstapet innledes med svimmelhet, svette, blekhet, svartning for øynene og pip eller sus i ørene
  • Medfører et kortvarig bevissthetstap eller en periode med redusert bevissthet
  • Simulert besvimelse, ev. hysteri, besvimelse med teatralsk preg
 • Ortostatisk hypotensjon
  • Forbigående for lavt blodtrykk
  • Besvimelse i forbindelse med at vedkommende reiser seg opp
 • Hyperventilasjon
  • Angstanfall, unormalt kraftig inn- og utpusting
 • Hjerterytmeforstyrrelse
  • Anfall med langsom puls
  • Anfall med hurtig puls
  • Sterkt uregelmessig puls
 • Epilepsi
  • Pasienten er bevisstløs under og kort tid etter krampeanfall
 • Hjerneslag eller drypp
  • Kan unntaksvis gi kortvarig bevissthetstap
 • Allergisk sjokk
  • Kraftig og livstruende allergisk reaksjon, nesten alltid hos person med kjent risiko for slike reaksjoner
 • Diabetes type 1 eller diabetes type 2
  • Lavt blodsukker, hypoglykemi, "føling" kan gi raskt og kortvarig bevissthetstap

Langvarig bevissthetsnedsettelse - sirkulasjonssvikt

 • Akutt hjertesvikt
  • Som regel i forbindelse med et akutt hjerteinfarkt
  • Sjekk puls - det kan foreligge hjertestans!
 • Blødning
  • Med sjokkutvikling
 • Svangerskap utenfor livmoren?
  • Som regel forutgått av sterke smerter i magen hos kvinne som er ca. 6-10 uker gravid
 • Utposning på hovedpulsåren
  • Blødning fra aortaaneurisme, kan forekomme hos eldre med kjent åreforkalkning
 • Blodforgiftning
  • Sjokkutvikling som følge av alvorlig infeksjon som sprer seg via blodet

Langvarig bevissthetsnedsettelse - forandringer i hjernen

Langvarig bevissthetsnedsettelse - forgiftninger

Langvarig bevissthetsnedsettelse - stoffskifteforstyrrelser

Hva kan du gjøre selv?

 • Som regel er dette en akuttsituasjon der rask inngripen er nødvendig
 • Hovedprinsippet er å sikre frie luftveier, at pasienten puster og har god sirkulasjon

Akuttbehandling

 • Legg personen på ryggen med beina hevet over hjertenivå
 • Følg med at vedkommende puster fritt. Bevisstløse kan kaste opp
 • Legg øret ditt over personens munn for å høre etter om vedkommende puster. Dersom personen ikke puster, er problemet alvorligere enn en besvimelse. Start med hjerte-lunge-redning. Tilkall akutt medisinsk hjelp. Ring 113
 • Hvis personen puster, gjenopprett blodstrømmen til hjernen ved å heve personens bein over nivået til hodet. Løsne på belter, krave eller andre klesplagg som hemmer pustingen. Personen bør komme seg raskt. Hvis vedkommende ikke kommer til bevissthet innen 1-2 minutter, ring 113 eller tilkall akutt medisinsk hjelp

Når bør du søke lege?

 • I de fleste tilfeller trengs øyeblikkelig hjelp og du må ringe 113
 • Unntaket er ufarlige besvimelser, angstanfall, hyperventilasjon

Hva gjør legen?

 • Legen konsentrerer seg først om livbergende tiltak - sikre frie luftveier, tilfredsstillende pust og sirkulasjon
 • Det gis spesifikk behandling i forhold til underliggende årsak
 • Pasienten vil vanligvis bli innlagt sykehus umiddelbart

Sykehistorien

Spørsmål legen kan stille til de som har observert det som skjedde:

 • Har pasienten skadet seg?
  • Nei
  • Hodeskade !
  • Blødning !
  • Annen skade
 • Hvor raskt ble pasienten bevisstløs?
  • Brått, i løpet av sekunder !
  • Gradvis, i løpet av minutter !
  • Gradvis, i løpet av timer !
 • Kan det foreligge en forgiftning?
  1. Nei
  2. Overdose medikament !
  3. Overdose narkotika !
  4. Alkohol !
  5. Kullos !
  6. Annet
 • Kan det være en forstyrrelse i stoffskiftet? Har pasienten noen av disse sykdommene:
  1. Nei
  2. Diabetes
  3. Alvorlig leversykdom
  4. Nyresvikt
  5. Addisons sykdom
 • Kan det være sirkulasjonssvikt?
  • Nei
  • Brystsmerter forut for anfallet !
  • Kjent hjertekarsykdom !
  • Indre blødning etter skade !
  • Allergisk sjokk !
 • Kan det være noe galt i hjernen?
  • Nei
  • Hjerneslag !
  • Hjernehinnebetennelse !
 • Har pasienten feber?
  • Ja
  • Nei