Informasjon, veiviser

Brennende føtter

Brennende føtter er et sett av symptomer der føttene blir ubehagelig varme og smertefulle.

Når bør du søke lege?

  • Ved plagsomme symptomer bør du søke lege. Det er viktig å få undersøkt hva som er den underliggende årsaken og eventuelt satt i verk tiltak som kan bedre tilstanden
Forrige side Neste side