Informasjon, veiviser

Brennende føtter

Brennende føtter er et sett av symptomer der føttene blir ubehagelig varme og smertefulle.

Hva er brennende føtter?

 • Den brennende følelsen blir ofte mer intens om natten og med noe lindring på dagtid. Symptomene spenner fra milde til intense
 • Varmefølelsen og smertene kan være begrenset til fotsålene, men de kan også forekomme på fotryggene, anklene og til og med leggene

Forekomst

 • Er ikke noe uvanlig symptom

Hva kan årsaken være?

Vanlige årsaker

 • Perifer nevropati
  • Er sannsynligvis den vanligste årsaken til brennende føtter
  • Skyldes skader på de perifere følenervene (sensoriske nervene) ofte som følge av langvarig diabetes type 1 eller type 2, nyresvikt, alkoholisme, vitaminmangel (B12, folat, B6), eksponering for giftige kjemikalier/medikamenter
  • Symptomene varierer, vanlige er endret følesans, smerte - brennende føtter, muskelsvakhet
 • Trange blodårer i beina (perifer arteriesykdom)
  • Trange blodårer på grunn av åreforkalkning i blodårene i beina. Risikoen øker med økende alder, tobakksbruk, høyt kolesterol, forhøyet blodtrykk og ved diabetes
  • Hovedplagen er smerter i fot, legg eller lår ved fysisk anstrengelse, bedring i hvile. Kan arte seg som brennende smerter
 • Lavt stoffskifte
  • En underaktiv skjoldkjertel kan gi symptomer som brennende føtter sammen med vektøkning, tørr hud, slitenhet
 • Fotsopp
  • Soppinfeksjon på føttene, først og fremst som infeksjon mellom tærne
  • Tilstanden forekommer oftest blant tenåringer og unge voksne
  • Symptomene er at huden mellom tærne klør, flasser og sprekker opp - noen kan oppleve brennende føtter

Sjeldne årsaker

 • Tarsal tunell syndrom
  • Skyldes inneklemming av en nerve (tibialis anterior) nedenfor ankelkulen på innsiden av foten
  • Forholdsvis sjelden tilstand
  • Smerte, prikking, brennende følelse fra innsiden av ankelen og utover i fotsålen og tærne, sjeldnere kan det stråle bak i hælen og opp i leggen
 • Sinus tarsi syndrom
  • Skyldes at strukturer kommer i klem nedenfor ankelkulen på utsiden av foten
  • Gir utstrålende smerter langs utsiden av foten, ømhet nedenfor ankelkulen og av og til ankelinstabilitet
  • Forholdsvis sjelden tilstand
  • Smerten er ofte verst om morgenen og reduseres etter oppvarming
 • Mortons nevrinom
  • Er en mindre oppsvulming av en nerve i foten
  • Tilstanden er ikke helt sjelden. Hyppigere ved tverrplattfot og blant kvinner
  • Symptomene er brennende smerter i fotsålen ved 3. eller 4. mellomfotsbein og ut i de to tærne
 • Komplekst regionalt smertesyndrom
  • Tilstanden starter vanligvis etter en beinbrudd, en bløtvevsskade eller kirurgi
  • Er en forstyrrelse i en kroppsregion, oftest ytterst i en ekstremitet, karakterisert ved smerte, hevelse, nedsatt bevegelighet, hudforandringer
  • Forholdsvis sjelden tilstand, klart hyppigere blant kvinner og blant de over 50 år
 • Charcot-Marie-Tooth nevropati
  • Er en arvelig nerveskade
  • Symptomene begynner hos de fleste før 20 års alder med lammelser i føttene og muskelsvinn i bena. Sykdommen utvikles langsomt med økende gangvansker
 • Erytromelalgi
  • Episoder, anfall, med brennende smerte og rød og varm hud på føtter og eventuelt nedre del av legger, eller på fingre/hender og underarmer. Utløses oftest av høy omgivelsestemperatur
  • Sjelden tilstand
  • Huden i affisert område er illrød, svært varm og øm for berøring. Mellom anfallene er huden som regel normal
 • Andre årsaker
  • En lang rekke uvanlige årsaker er blant annet kontaktallergi, vaskulitter, sarkoidose, Guillain-Barré syndrom, multippel sklerose, bivirkninger av medisiner

Hva kan du gjøre selv?

Det er en rekke tiltak du kan forsøke for å lindre plagene:

 • Kjøl ned føttene i lunkent vann i minst 15 min. Kan gi midlertidig lindring. Kaldt vann anbefales ikke
 • Unngå å eksponere føttene for varme
 • Sitt med bein og føtter høyt
 • Ev. bruk milde smertestillende som paracetamol om nødvendig
 • Lokal kapsaicin salve kan lindre
 • Bruk eventuelt et antisopp-middel mot sopp

Når bør du søke lege?

 • Ved plagsomme symptomer bør du søke lege. Det er viktig å få undersøkt hva som er den underliggende årsaken og eventuelt satt i verk tiltak som kan bedre tilstanden

Hva gjør legen? 

Sykehistorien

Spørsmål som legen kan stille deg:

 • Har du smerter i begge føttene?
  • Ja, i begge føttene
  • Nei, kun i venstre fot
  • Nei, kun i høyre fot
 • Hvor er smertene lokalisert?
  1. Mellom tærne
  2. På undersiden av føttene
  3. På innsiden av føttene
  4. På utsiden av føttene
  5. På fotryggen
  6. I ankelområdet
  7. Oppover i leggen
 • Hvilken karakter har smertene?
  • Brennende
  • Verkende
  • Skjærende
  • En blanding av overnevnte
 • Hvor intense er smertene?
  • Litt
  • Moderat 
  • Mye
 • Hvor vedvarende er smertene?
  • Konstante
  • Kommer og går
  • Kommer som anfall
 • Har smertene noen døgnvariasjon?
  • Det er ingen døgnvariasjon
  • Verst om natta
  • Verst om morgenen
  • Verst utover dagen
  • Verst om kvelden
 • Er det andre ledsagende symptomer?
  1. Prikking i foten
  2. Nummenhetsfølelse i foten
  3. Tyngdefølelse i foten
  4. Foten er rødflammet
  5. Foten er varmere enn normalt
  6. Tørr, oppsprukket hud mellom tærne
  7. Jeg er uvanlig slapp
  8. Jeg fryser lett
 • Har du noen av disse mulige underliggende årsakene?
  1. Diabetes type 1
  2. Diabetes type 2
  3. Nyresvikt
  4. Vitaminmangel
  5. Høyt alkoholforbruk
  6. Jeg har sko som forverrer plagene
  7. Jeg reagerer på noen av sokkene mine
  8. Jeg har nylig skadet foten/føttene
  9. Jeg er nylig operert i foten/føttene
  10. Det kan være bivirkninger av medisiner som jeg bruker

Legeundersøkelsen

 • Legen vil inspisere føttene, se etter hudforandringer, feilstillinger (plattfot), hvordan du går, sjekke pulsen i føttene, undersøke refleksene i bena, teste følesansen i føttene og vurdere muskelkraften i ulike muskelgrupper

Andre undersøkelser

 • Legen vil vanligvis ta noen enkle blodprøver, for eksempel måle blodsukkeret og ta stoffskifteprøver
 • Andre undersøkelser er som regel ikke nødvendige, men eventuelt kan legen henvise deg til undersøkelser av nerveledningshastigheten i føttene

Henvisning til spesialist eller sykehus

 • Hvis allmennlegen ikke finner noen forklaring på plagene dine, kan det være aktuelt å henvise deg til en spesialist