Informasjon, veiviser

Halvsidige kroppsfenomener, veiviser

Halvsidige kroppsfenomener er symptomer og tegn knyttet til den ene kroppshalvdelen, for eksempel at en arm eller fot ikke fungerer som den skal. I denne artikkelen kan du lese mer om ulike årsaker til at dette skjer, og om når du bør kontakte lege.

Hva er halvsidige kroppsfenomener?

Om nervesystemet

  • Nervesystemet består av hjernen, ryggmargen, perifere nerver og et system som styrer de ubevisste funksjoner i de indre organer (det autonome nervesystem). Hjernen og ryggmargen utgjør det sentrale nervesystemet
  • Hjernen er det overordnede senteret. Her krysser nervebaner fra høyre hjernehalvdel over til venstre side av den forlengede marg. Tilsvarende krysser nervebaner fra venstre hjernehalvdel over til høyre side av den forlengede marg. Denne krysningen gjør at skader i den ene hjernehalvdelen kommer til uttrykk i motsatt sides kroppshalvdel
  • Fra hjernen går den forlengede marg, ryggmargen, ned gjennom ryggsøylen. Fra ryggmargen går det ut til sammen 28 par nerverøtter, hvert par består av en høyre og en venstre nerverot. Hver nerverot består av en del som sender signaler ut i kroppen (efferent), og en del som mottar signaler fra kroppen (afferent)
  • Nerverøttene deler seg i mindre nervegrener, de perifere nervene, som forgrener seg ut i muskler, hud, bein etc. Alle de perifere nervene holder seg på sin side. Ingen nerver krysser over fra høyre til venstre side eller motsatt
  • Skader på det sentrale nervesystemet er uopprettelige. En skade på hjernen eller ryggmargen lar seg ikke reparere. Blir ryggmargen klemt, vil den delen av ryggmargen som befinner seg nedenfor avklemmingen, slutte å fungere. Man blir lam i de musklene som styres av nerver som går ut nedenfor avklemmingen. Tilsvarende vil en skade i hjernen medføre at det for eksempel oppstår lammelser i muskler som styres av dette området i hjernen, i motsatt kroppshalvdel
  • Skader på perifere nerver kan utbedres ved at nye nervetråder vokser ut, men det tar mange måneder før en slik skade er selvleget
9100-2-id468-hjernebark-oversigt-medialt.jpg
8223-2-hjernens-funksjonsomrade.jpg


Definisjon

  • Halvsidige kroppsfenomener er symptomer og tegn lokalisert til en av kroppshalvdelene
  • Ofte dreier det seg om en funksjonsnedsettelse i en arm eller fot
  • Venstre hjernehalvdel styrer det som skjer i høyre side av kroppen mens høyre hjernehalvdel styrer det som skjer i venstre siden av kroppen. Skader i hjernen fører derfor til funksjonstap i motsatt kroppsside
Neste side