Informasjon, veiviser

Halvsidige kroppsfenomener, veiviser

Temaside om Korona

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Spørsmål legen vil stille deg:

 • Hvordan startet det hele?
  • Akutt, over sekunder !
  • Akutt, over minutter !
  • Akutt, over timer !
  • Gradvis over dager til uker
  • Medfødt eller fødselsskade
  • Etter skade/ulykke
  • Annet
 • Har du lammelser?
  1. Ja, i ansiktet
  2. Ja, i en arm
  3. Ja, i et ben
  4. Ja, både i arm og ben
  5. Nei, jeg har ikke lammelser
 • Er du blitt klossete i utførelsen av oppgaver der du bruker armer eller bein?
  • Ja
  • Nei
 • Er du blitt stivere og tregere i bevegelsene?
  • Ja, ensidig
  • Ja, begge sider
  • Nei
 • Har du skjelvinger?
  • Ja, ensidige
  • Ja, tosidige
  • Nei
 • Har du hatt dobbeltsyn eller mistet synet (eventuelt forbigående)?
  • Ja
  • Nei
 • Har du utstrålende smerter fra ryggen?
  • Ja, fra nakken
  • Ja, fra midtre del av ryggen
  • Ja, fra nedre del av ryggen 
  • Nei
 • Er de halvsidige kroppsfenomenene ledsaget av hodepine?
  • Ja
  • Nei
 • Dersom skade, var det en hodeskade eller ryggskade?
  • Hodeskade
  • Ryggskade
  • Annet
  • Jeg har ikke hatt noen skade

Legeundersøkelsen

 • Legen vil foreta en generell undersøkelse og legge særlig vekt på om du har
  • Taleforstyrrelser?
  • Gangforstyrrelser?
  • Kraftnedsettelse?
  • Refleksforandringer?
  • Koordinasjonsforstyrrelser?

Andre undersøkelser

 • Avhenger av hvilke diagnoser som mistenkes
 • For eksempel CT eller MR av hjernen, røntgen av nakken

Henvisning til spesialist eller sykehus

 • I de fleste tilfeller vil det være aktuelt å henvise til nevrolog
Forrige side