Informasjon, veiviser

Halvsidige kroppsfenomener, veiviser

Halvsidige kroppsfenomener er symptomer og tegn knyttet til den ene kroppshalvdelen, for eksempel at en arm eller fot ikke fungerer som den skal. I denne artikkelen kan du lese mer om ulike årsaker til at dette skjer, og om når du bør ta kontakt med lege.

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Spørsmål legen vil stille deg:

 • Hvordan startet det hele?
  • Akutt, over sekunder !
  • Akutt, over minutter !
  • Akutt, over timer !
  • Gradvis over dager til uker
  • Medfødt eller fødselsskade
  • Etter skade/ulykke
  • Annet
 • Har du lammelser?
  1. Ja, i ansiktet
  2. Ja, i en arm
  3. Ja, i et ben
  4. Ja, både i arm og ben
  5. Nei, jeg har ikke lammelser
 • Er du blitt klossete i utførelsen av oppgaver der du bruker armer eller bein?
  • Ja
  • Nei
 • Er du blitt stivere og tregere i bevegelsene?
  • Ja, ensidig
  • Ja, begge sider
  • Nei
 • Har du skjelvinger?
  • Ja, ensidige
  • Ja, tosidige
  • Nei
 • Har du hatt dobbeltsyn eller mistet synet (eventuelt forbigående)?
  • Ja
  • Nei
 • Har du utstrålende smerter fra ryggen?
  • Ja, fra nakken
  • Ja, fra midtre del av ryggen
  • Ja, fra nedre del av ryggen 
  • Nei
 • Er de halvsidige kroppsfenomenene ledsaget av hodepine?
  • Ja
  • Nei
 • Dersom skade, var det en hodeskade eller ryggskade?
  • Hodeskade
  • Ryggskade
  • Annet
  • Jeg har ikke hatt noen skade

Legeundersøkelsen

 • Legen vil foreta en generell undersøkelse og legge særlig vekt på om du har
  • Taleforstyrrelser?
  • Gangforstyrrelser?
  • Kraftnedsettelse?
  • Refleksforandringer?
  • Koordinasjonsforstyrrelser?

Andre undersøkelser

 • Avhenger av hvilke diagnoser som mistenkes
 • For eksempel CT eller MR av hjernen, røntgen av nakken

Henvisning til spesialist eller sykehus

 • I de fleste tilfeller vil det være aktuelt å henvise til nevrolog
Forrige side