Informasjon, veiviser

Hikke, veiviser

Hikke er ufrivillige, regelmessige sammentrekninger i mellomgulvsmuskelen og andre pustemuskler som medfører rask innsuging av luft i luftveiene, brått avbrutt av at strupelokket lukker seg og den karakteristiske hikkelyden oppstår.

Hva er hikke?

 • Hikke er ufrivillige, periodiske sammentrekninger i de musklene vi bruker når vi puster inn, først og fremst mellomgulvsmuskelen. I forbindelse med raskt innsug av luft nedover i luftveiene lukkes brått strupelokket, og det er dette som gir den karakteristiske lyden, hikken, som kan opptre fra fire til 60 ganger per minutt
 • Hos voksne synes hikken ikke å ha noen fysiologisk funksjon, men hyppige observasjoner av hikke hos foster i forbindelse med ultralydundersøkelser tyder på at hikken kan spille en rolle i å trene opp pustemusklene slik at de er klare når det nyfødte barnet begynner å puste etter fødselen

Stemmebånd åpen

Figur som viser mellomgulvsmuskelen

Hva kan årsaken være?

Vanlige årsaker

 • Kortvarig hikke
  • Kan utløses av hurtig matinntak, kald drikke, alkohol, stress, operasjon

Sjeldne årsaker

Hva kan du gjøre selv?

 • Mange "kjerringråd" som innebærer ulike fysiske manøvre, finnes, f.eks.
  • holde pusten
  • stå godt fremoverbøyd og drikk et glass vann ved å drikke fra glassets bortre kant

Når bør du søke lege?

 • Ved langvarig eller stadig tilbakevendende hikke
 • Ulike typer medisiner kan forsøkes ved kronisk hikke

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Spørsmål legen kan stille deg:

 • Hvor lenge har den aktuelle hikken pågått?
  • Flere timer
  • Ca. et døgn
  • Noen dager
  • Ca. en uke
  • Flere uker
 • Hvor ofte plages du?
  • Flere ganger om dagen
  • Daglig
  • Flere ganger i uken
  • Ukentlig
  • Sjeldnere enn ukentlig
 • Har du hikke om natten?
  • Ja
  • Nei
 • Oppstår hikken i bestemte situasjoner?
  • Ja
  • Nei
 • Opplever du at noe av følgende kan utløse hikke?
  1. Hurtig matinntak
  2. Kald drikke
  3. Alkohol
  4. Stress
  5. Nei, hikken utløses ikke av noen av disse situasjonene
 • Ledsagende symptomer?
  1. Fra brystet/lungene
  2. Fra magen
 • Mulige årsaker?
  1. Bivirkning til medisiner du bruker (angi over)
  2. Psykiske problemer
  3. Annen sykdom (angi over)

Legeundersøkelsen

 • Legen vil undersøke deg for å se om du kan ha en underliggende sykdom

Andre undersøkelser

 • Avhenger av om legen har mistanke til bestemte sykdommer
 • I de fleste tilfeller vil ytterligere undersøkelser ikke være nødvendig

Henvisning til spesialist eller sykehus

 • Vil svært sjelden være nødvendig