Informasjon

Hodepine, kronisk, veiviser

Kronisk hodepine er mindre vanlig enn akutt hodepine, og det kan i mange tilfeller være vanskelig å finne årsaken. I denne artikkelen kan du lese mer om ulike årsaker til kronisk hodepine.

Hva er hodepine?

  • Ulike inndelinger brukes
  • Primær hodepine oppstår uten påviselig underliggende sykdom, mens sekundær hodepine har en påviselig underliggende sykdom
  • Inndeling etter forløpsmønster skiller mellom kronisk, subakutt og akutt hodepine
  • En kronisk hodepine kan være vedvarende eller hyppig tilbakevendende

Forekomst

  • Åtte av ti personer har hatt hodepine i løpet av det siste året
  • Cirka fem prosent angir å ha hodepine en eller flere ganger i uken
  • Blant barn har 40 prosent hatt hodepine innen syv-årsalderen, innen 15-årsalderen 75 prosent

Vurdering av hodepine

  • Hos færre enn én prosent av dem som søker allmennlege for hodepine, finner man en sykdom som er skyld i hodepinen
  • Spenningshodepine er den dominerende årsaken til hodepine
Neste side