Informasjon

Hodepine, kronisk, veiviser

Hva kan årsaken være?

Vanlige årsaker

Kroniske hodepineformer

 • Spenningshodepine
  • Skyldes som regel stress og psykiske forhold, stramme nakkemuskler
  • Er kronisk eller kommer i perioder. Den kan vedvare i flere dager
  • Opptrer ofte på begge sider og beskrives som klemmende, trykkende, pressende. Den er lokalisert i pannen, issen eller i nakken. Mange har samtidig svimmelhet
 • Nakkehodepine, cervikogen hodepine
  • Ensidig nakkehodepine uten sideskifte av smerten, ofte nedsatt bevegelighet i nakken
  • Smerten kan stråle fremover hodet. Ofte smerter i samme sides skulder og arm
 • Migrene
  • Rammer yngre til middelaldrende personer, er vanligere blant kvinner, ofte en familiær disposisjon
  • Anfall med vanligvis ensidig hodepine, en av fire har forvarsler (aura), anfallet varer 4-72 timer, forekommer med ujevne intervall, provoserende faktorer er vanlige
  • Smerten har gjerne pulserende karakter, under anfallet kan den syke reagere på lyd og lys, og hodepinen forverres ved fysisk aktivitet
 • Hodepine etter hodeskade
  • Tilstanden er omdiskutert
  • Kommer innen få dager etter en hodeskade og har oftest karakter av en spenningshodepine
  • Den akutte formen forsvinner innen 8 uker, ved lengre varighet brukes betegnelsen kronisk
   • Den kroniske formen inngår ofte i posttraumatisk syndrom - hodepine, nedsatt hukommelse, konsentrasjonsvansker, økt trettbarhet
 • Medikamentutløst hodepine
  • Bivirkning av medisin, særlig smertestillende og migrenemidler
  • Kronisk forløp med daglige plager

Sjeldne årsaker

 • Clusterhodepine
  • Nokså sjelden hodepine, menn rammes fem til seks ganger hyppigere enn kvinner
  • Periodisk hodepine med daglige anfall i dårlig periode, anfallene varer 15-180 min, ofte om natten
  • Sterke smerter, ensidig lokalisering oftest bak ett av øynene - nesten alltid samme side ved nye anfall
  • Andre symptomer som kan opptre er tåreflod, nesetetthet, rennende nese og/eller svetting i ansiktet på den siden hodepinen sitter
 • Trigeminusnevralgi
  • Er vanligst hos personer over 50 år, hyppigere blant kvinner
  • Anfall, ofte med sekunders varighet, med kraftig, ensidig ansiktssmerte, som elektriske støt
Forrige side Neste side