Informasjon

Hodepine, kronisk, veiviser

Når bør du søke lege?

  • Vedvarende eller stadig tilbakevendende hodepine bør vurderes av lege slik at bakenforliggende årsak kan utelukkes og lindrende behandling kan igangsettes
Forrige side Neste side