Informasjon

Hodepine, kronisk, veiviser

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Spørsmål legen kan stille deg:

 • Om hodepinen?
  1. Vedvarende, konstant
  2. Kommer og går
  3. Ensidig
  4. Over hele hodet
  5. Mild
  6. Moderat
  7. Betydelig !
 • Hvor lenge varer en episode med hodepine?
  • Noen timer
  • Ca. et døgn
  • Flere dager
  • Ca. en uke
  • Lengre enn en uke
  • Hodepinen er der absolutt hele tiden
 • Hvor lenge har du totalt sett vært plaget med hodepine?
  • Flere uker
  • Ca. en måned
  • Flere måneder
  • Lengre enn et halvt år
  • Flere år
 • Hvor i hodet sitter hodepinen?
  1. I tinningen
  2. Bak øyet
  3. Over bihulene
  4. I nakken
 • Kan du beskrive smertens karakter?
  1. Verkende
  2. Trykkende/pressende
  3. Brennende
  4. Stikkende
  5. Skjærende
  6. Pulserende
  7. Elektriske støt
  8. Annet
 • Ledsagende symptomer?
  1. Sykdomsfølelse, slapphet
  2. Ansiktssmerter
  3. Synsforstyrrelser
  4. Kjevesmerter
  5. Tåreflod, tårene renner
  6. Nesetetthet
  7. Rennende nese
  8. Svetting i ansiktet på samme side som hodepinen
  9. Reagerer på lys og lyd under anfallet
  10. Personlighetsendringer
  11. Endret intellekt
  12. Redusert bevissthet
 • Er det faktorer som utløser hodepine?
  1. Bestemte tider på døgnet
  2. Endring under ferier
  3. Hormonsvingninger, f.eks. relatert til menstruasjon
  4. Andre utløsende faktorer
 • Har hodepinen kommet etter en hodeskade?
  • Ja !
  • Nei
 • Mulige andre årsaker?
  1. Mye hodepine i familien
  2. Høyt blodtrykk
  3. Psykiske problemer
  4. Mye stress
  5. Belastninger i jobb
  6. Belastninger i ekteskap
  7. Belastninger i økonomi
  8. Bivirkning av medisin (angi over)
  9. Bruker blodfortynnende medisin
  10. Annen sykdom (angi over)

Legeundersøkelsen

 • Legen vil særlig konsentrere seg om å undersøke hodet, øynene, synet, bihulene, kjeveleddene, tennene, nakkemuskulaturen, blodtrykket

Andre undersøkelser

 • Enkle blodprøver som blodprosent, blodsenkning og CRP
 • Ved mistanke om bestemte sykdommer kan andre prøver være aktuelle, også bildediagnostikk (for eksempel røntgen)
 • Ved akutt innleggelse på sykehus er ofte CT den viktigste undersøkelsen

Henvisning til spesialist eller sykehus

 • Henvisning eller innleggelse er nødvendig ved mistanke om alvorlig underliggende sykdom
 • Kronisk hodepine som er vanskelig å behandle, bør vurderes av spesialist
Forrige side