Informasjon

Hodepine, kronisk, veiviser

Kronisk hodepine er mindre vanlig enn akutt hodepine, og det kan i mange tilfeller være vanskelig å finne årsaken. I denne artikkelen kan du lese mer om ulike årsaker til kronisk hodepine.

Hva er hodepine?

 • Ulike inndelinger brukes
 • Primær hodepine oppstår uten påviselig underliggende sykdom, mens sekundær hodepine har en påviselig underliggende sykdom
 • Inndeling etter forløpsmønster skiller mellom kronisk, subakutt og akutt hodepine
 • En kronisk hodepine kan være vedvarende eller hyppig tilbakevendende

Forekomst

 • Åtte av ti personer har hatt hodepine i løpet av det siste året
 • Cirka fem prosent angir å ha hodepine en eller flere ganger i uken
 • Blant barn har 40 prosent hatt hodepine innen syv-årsalderen, innen 15-årsalderen 75 prosent

Vurdering av hodepine

 • Hos færre enn én prosent av dem som søker allmennlege for hodepine, finner man en sykdom som er skyld i hodepinen
 • Spenningshodepine er den dominerende årsaken til hodepine

Hva kan årsaken være?

Vanlige årsaker

Kroniske hodepineformer

 • Spenningshodepine
  • Skyldes som regel stress og psykiske forhold, stramme nakkemuskler
  • Er kronisk eller kommer i perioder. Den kan vedvare i flere dager
  • Opptrer ofte på begge sider og beskrives som klemmende, trykkende, pressende. Den er lokalisert i pannen, issen eller i nakken. Mange har samtidig svimmelhet
 • Nakkehodepine, cervikogen hodepine
  • Ensidig nakkehodepine uten sideskifte av smerten, ofte nedsatt bevegelighet i nakken
  • Smerten kan stråle fremover hodet. Ofte smerter i samme sides skulder og arm
 • Migrene
  • Rammer yngre til middelaldrende personer, er vanligere blant kvinner, ofte en familiær disposisjon
  • Anfall med vanligvis ensidig hodepine, en av fire har forvarsler (aura), anfallet varer 4-72 timer, forekommer med ujevne intervall, provoserende faktorer er vanlige
  • Smerten har gjerne pulserende karakter, under anfallet kan den syke reagere på lyd og lys, og hodepinen forverres ved fysisk aktivitet
 • Hodepine etter hodeskade
  • Tilstanden er omdiskutert
  • Kommer innen få dager etter en hodeskade og har oftest karakter av en spenningshodepine
  • Den akutte formen forsvinner innen 8 uker, ved lengre varighet brukes betegnelsen kronisk
   • Den kroniske formen inngår ofte i posttraumatisk syndrom - hodepine, nedsatt hukommelse, konsentrasjonsvansker, økt trettbarhet
 • Medikamentutløst hodepine
  • Bivirkning av medisin, særlig smertestillende og migrenemidler
  • Kronisk forløp med daglige plager

Sjeldne årsaker

 • Clusterhodepine
  • Nokså sjelden hodepine, menn rammes fem til seks ganger hyppigere enn kvinner
  • Periodisk hodepine med daglige anfall i dårlig periode, anfallene varer 15-180 min, ofte om natten
  • Sterke smerter, ensidig lokalisering oftest bak ett av øynene - nesten alltid samme side ved nye anfall
  • Andre symptomer som kan opptre er tåreflod, nesetetthet, rennende nese og/eller svetting i ansiktet på den siden hodepinen sitter
 • Trigeminusnevralgi
  • Er vanligst hos personer over 50 år, hyppigere blant kvinner
  • Anfall, ofte med sekunders varighet, med kraftig, ensidig ansiktssmerte, som elektriske støt

Hva kan du gjøre selv?

 • Hodepine er i de fleste tilfeller en ufarlig lidelse som effektiv lindres med lette smertestillende middel som paracetamol
 • Også vedvarende eller stadig tilbakevendende hodepine er i de fleste tilfeller ufarlig, men det kan være fornuftig å lære seg tiltak som minsker plagene

Når bør du søke lege?

 • Vedvarende eller stadig tilbakevendende hodepine bør vurderes av lege slik at bakenforliggende årsak kan utelukkes og lindrende behandling kan igangsettes

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Spørsmål legen kan stille deg:

 • Om hodepinen?
  1. Vedvarende, konstant
  2. Kommer og går
  3. Ensidig
  4. Over hele hodet
  5. Mild
  6. Moderat
  7. Betydelig !
 • Hvor lenge varer en episode med hodepine?
  • Noen timer
  • Ca. et døgn
  • Flere dager
  • Ca. en uke
  • Lengre enn en uke
  • Hodepinen er der absolutt hele tiden
 • Hvor lenge har du totalt sett vært plaget med hodepine?
  • Flere uker
  • Ca. en måned
  • Flere måneder
  • Lengre enn et halvt år
  • Flere år
 • Hvor i hodet sitter hodepinen?
  1. I tinningen
  2. Bak øyet
  3. Over bihulene
  4. I nakken
 • Kan du beskrive smertens karakter?
  1. Verkende
  2. Trykkende/pressende
  3. Brennende
  4. Stikkende
  5. Skjærende
  6. Pulserende
  7. Elektriske støt
  8. Annet
 • Ledsagende symptomer?
  1. Sykdomsfølelse, slapphet
  2. Ansiktssmerter
  3. Synsforstyrrelser
  4. Kjevesmerter
  5. Tåreflod, tårene renner
  6. Nesetetthet
  7. Rennende nese
  8. Svetting i ansiktet på samme side som hodepinen
  9. Reagerer på lys og lyd under anfallet
  10. Personlighetsendringer
  11. Endret intellekt
  12. Redusert bevissthet
 • Er det faktorer som utløser hodepine?
  1. Bestemte tider på døgnet
  2. Endring under ferier
  3. Hormonsvingninger, f.eks. relatert til menstruasjon
  4. Andre utløsende faktorer
 • Har hodepinen kommet etter en hodeskade?
  • Ja !
  • Nei
 • Mulige andre årsaker?
  1. Mye hodepine i familien
  2. Høyt blodtrykk
  3. Psykiske problemer
  4. Mye stress
  5. Belastninger i jobb
  6. Belastninger i ekteskap
  7. Belastninger i økonomi
  8. Bivirkning av medisin (angi over)
  9. Bruker blodfortynnende medisin
  10. Annen sykdom (angi over)

Legeundersøkelsen

 • Legen vil særlig konsentrere seg om å undersøke hodet, øynene, synet, bihulene, kjeveleddene, tennene, nakkemuskulaturen, blodtrykket

Andre undersøkelser

 • Enkle blodprøver som blodprosent, blodsenkning og CRP
 • Ved mistanke om bestemte sykdommer kan andre prøver være aktuelle, også bildediagnostikk (for eksempel røntgen)
 • Ved akutt innleggelse på sykehus er ofte CT den viktigste undersøkelsen

Henvisning til spesialist eller sykehus

 • Henvisning eller innleggelse er nødvendig ved mistanke om alvorlig underliggende sykdom
 • Kronisk hodepine som er vanskelig å behandle, bør vurderes av spesialist