Informasjon, veiviser

Akutt hodepine, veiviser

Hva kan årsaken til akutt hodepine være? Les om dette i vår symptomsjekker.

Hva er hodepine?

  • Ulike inndelinger brukes
  • Primær hodepine oppstår uten påviselig underliggende sykdom, mens sekundær hodepine har en påviselig underliggende sykdom
  • Inndeling etter forløpsmønster skiller mellom kronisk, subakutt og akutt hodepine

Forekomst

  • 8 av 10 personer har hatt hodepine i løpet av det siste året
  • Ca 5% angir å ha hodepine en eller flere ganger i uken
  • Blant barn har 40% hatt hodepine innen 7-årsalderen, innen 15-årsalderen 75%

Vurdering av hodepine

  • Hos færre enn 1% av dem som søker allmennlege for hodepine, finner man en sykdom som er skyld i hodepinen
  • Spenningshodepine er den dominerende årsaken til hodepine