Informasjon, veiviser

Akutt hodepine, veiviser

Akutt hodepine rammer de aller fleste fra tid til annen, og oftest i form av spenningshodepine, men det kan også skyldes mer alvorlige tilstander. I denne artikkelen kan du lese om mulige årsaker til akutte hodepiner og om når du bør ta kontakt med lege.

Hva er hodepine?

  • Ulike inndelinger brukes
  • Primær hodepine oppstår uten påviselig underliggende sykdom, mens sekundær hodepine har en påviselig underliggende sykdom
  • Inndeling etter forløpsmønster skiller mellom kronisk, subakutt og akutt hodepine

Forekomst

  • Åtte av ti personer har hatt hodepine i løpet av det siste året
  • Cirka fem prosent angir å ha hodepine en eller flere ganger i uken
  • Blant barn har 40 prosent hatt hodepine innen syv-årsalderen, innen 15-årsalderen 75 prosent

Vurdering av hodepine

  • Hos færre enn én prosent av dem som søker allmennlege for hodepine, finner man en sykdom som er skyld i hodepinen
  • Spenningshodepine er den dominerende årsaken til hodepine
Neste side