Informasjon, veiviser

Akutt hodepine, veiviser

Temaside om Korona

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Spørsmål legen kan stille deg:

  • Er hodepinen akutt, gjentakende eller kronisk?
    • Akutt episode nå
    • Gjentakende
    • Kronisk, vedvarende
  • Hodepinen er?
    1. Mild
    2. Moderat
    3. Betydelig !
    4. Ensidig
    5. Over hele hodet
    6. Vedvarende
    7. Kommer og går
    8. Kom plutselig i løpet av sekunder til få minutter
  • Hvor i hodet sitter hodepinen?
    1. I tinningen
    2. Bak øyet
    3. Over bihulene
    4. I nakken
  • Kan du beskrive smertens karakter?
    1. Verkende
    2. Trykkende/pressende
    3. Brennende
    4. Stikkende
    5. Skjærende
    6. Pulserende
    7. Elektriske støt
    8. Annet
  • Har hodepinen kommet etter en hodeskade?
    • Ja !
    • Nei
  • Er det tegn til hjerneslag?
    1. Ansiktslammelse !
    2. Andre lammelser !
    3. Språkforstyrrelser !
    4. Talevansker !
  • Hvor lenge har du totalt sett vært plaget med hodepine?
    • Noen timer
    • Ca. et døgn
    • Noen dager
    • Ca. en uke
    • Lengre enn en uke
  • Ledsagende symptomer?
    1. Feber
    2. Hoste
    3. Sår hals
    4. Hovne og ømme kjertler på halsen
    5. Rennende og tett nese
    6. Grønt/gult snørr
    7. Øresmerter
    8. Ansiktssmerter
    9. Synsforstyrrelser
    10. Økt følsomhet for lys og lyd
    11. Øyesmerter
    12. Kjevesmerter
    13. Stiv nakke
    14. Kvalme
    15. Oppkast
    16. Sykdomsfølelse, slapphet
    17. Nedsatt matlyst
    18. Muskelsmerter
    19. Irritabilitet
    20. Kramper
    21. Personlighetsendringer
    22. Endret intellekt
    23. Forvirring, desorientert
    24. Redusert bevissthet
  • Hva må til for å lindre hodepinen?
    1. Smertestillende som paracetamol
    2. Reseptbelagt smertestillende middel
    3. Hvile
    4. Søvn
  • Utløsende faktorer?
    • Endringer i søvnmønsteret
    • Hormonsvingninger (relatert til menstruasjon)
  • Mulige årsaker?
    1. Forkjølelse
    2. Har høyt blodtrykk
    3. Har psykiske problemer - angst, depresjon
    4. Mye stress for tiden
    5. Belastninger i jobb
    6. Belastninger i ekteskap
    7. Belastninger i økonomi
    8. Bivirkning av medisin (angi over)
    9. Bruker blodfortynnende medisin
    10. Annen sykdom (angi over)

 

Legeundersøkelsen

  • Legen vil særlig konsentrere seg om å undersøke hodet, øynene, synet, bihulene, kjeveleddene, tennene, nakkemuskulaturen, blodtrykket

Andre undersøkelser

  • Enkle blodprøver som blodprosent, blodsenkning og CRP
  • Ved mistanke om bestemte sykdommer kan andre prøver være aktuelle, også bildediagnostikk (eks. røntgen)
  • Ved akutt innleggelse på sykehus er ofte CT den viktigste undersøkelsen

Henvisning til spesialist eller sykehus

  • Henvisning eller innleggelse er nødvendig ved mistanke om alvorlig underliggende sykdom
  • Kronisk hodepine som er vanskelig å behandle, bør vurderes av spesialist
Forrige side