Informasjon, veiviser

Akutt hodepine, veiviser

Akutt hodepine rammer de aller fleste fra tid til annen, og oftest i form av spenningshodepine, men det kan også skyldes mer alvorlige tilstander. I denne artikkelen kan du lese om mulige årsaker til akutte hodepiner og om når du bør ta kontakt med lege.

Temaside om Korona

Hva er hodepine?

 • Ulike inndelinger brukes
 • Primær hodepine oppstår uten påviselig underliggende sykdom, mens sekundær hodepine har en påviselig underliggende sykdom
 • Inndeling etter forløpsmønster skiller mellom kronisk, subakutt og akutt hodepine

Forekomst

 • Åtte av ti personer har hatt hodepine i løpet av det siste året
 • Cirka fem prosent angir å ha hodepine en eller flere ganger i uken
 • Blant barn har 40 prosent hatt hodepine innen syv-årsalderen, innen 15-årsalderen 75 prosent

Vurdering av hodepine

 • Hos færre enn en prosent av dem som søker allmennlege for hodepine, finner man en sykdom som er skyld i hodepinen
 • Spenningshodepine er den dominerende årsaken til hodepine

Hva kan årsaken være?

Vanlige årsaker

Subakutte hodepineformer

 • Akutt bihulebetennelse
  • Varighet kortere enn 30 dager
  • Nesetetthet, ensidig smerte, pussholdig snørr, råtten lukt eller smak
 • Høyt blodtrykk
  • Tilstanden er vanligvis uten symptomer, men akutt blodtrykksøkning kan gi nokså raskt innsettende kraftig, borende hodepine - dog skjer dette sjelden
 • Hjernesvulst
  • Hodepine er sjelden et tidlig symptom, men blir et fremtredende symptom hos 2/3. I starten er hodepinen ofte mest fremtredende i liggende stilling (morgenhodepine)
  • Typiske andre symptomer kan være kvalme, oppkast, svimmelhet
 • Betennelse av tinningpulsåren
  • Forholdsvis sjelden tilstand som vanligvis rammer eldre mennesker
  • Sykdomsbildet er variabelt - kan være smerte og sårhet i tinningregionen og hodebunn, noen har symptomer forenlig med muskelrevmatisme
  • Plutselig synsnedsettelse kan inntre over noen timer

Akutte hodepiner

 • Febersykdommer og infeksjoner
 • Hjerneslag og drypp
  • Hodepine kan forekomme ved alle typer hjerneslag, vanligst ved hjerneblødning
 • Subaraknoidalblødning
  • Hjerneblødning som forekommer hos yngre individer
  • Hodepinen begynner som regel plutselig, men kan øke i intensitet, ofte lokalisert i nakken - beskrives som skjærende, sprengende
 • Akutt grønn stær
  • Sjelden tilstand som kan opptre fra 40-50 års alderen, skyldes trang kammervinkel i øyet
  • Ensidig. Forvarsler som regnbuesyn og fargede ringer rundt lys, uskarpt syn. Rødt og akutt smertefullt øye, synsreduksjon, hodepine og kvalme

Hva kan du gjøre selv?

 • Hodepine er i de fleste tilfeller en ufarlig lidelse som effektiv lindres med lette smertestillende middel som paracetamol
 • Også vedvarende eller stadig tilbakevendende hodepine er i de fleste tilfeller ufarlig, men det kan være fornuftig å lære seg tiltak som minsker plagene

Når bør du søke lege?

 • Akutt innsettende hodepine av en type eller styrke som du ikke har hatt før, krever legetilsyn

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Spørsmål legen kan stille deg:

 • Er hodepinen akutt, gjentakende eller kronisk?
  • Akutt episode nå
  • Gjentakende
  • Kronisk, vedvarende
 • Hodepinen er?
  1. Mild
  2. Moderat
  3. Betydelig !
  4. Ensidig
  5. Over hele hodet
  6. Vedvarende
  7. Kommer og går
  8. Kom plutselig i løpet av sekunder til få minutter
 • Hvor i hodet sitter hodepinen?
  1. I tinningen
  2. Bak øyet
  3. Over bihulene
  4. I nakken
 • Kan du beskrive smertens karakter?
  1. Verkende
  2. Trykkende/pressende
  3. Brennende
  4. Stikkende
  5. Skjærende
  6. Pulserende
  7. Elektriske støt
  8. Annet
 • Har hodepinen kommet etter en hodeskade?
  • Ja !
  • Nei
 • Er det tegn til hjerneslag?
  1. Ansiktslammelse !
  2. Andre lammelser !
  3. Språkforstyrrelser !
  4. Talevansker !
 • Hvor lenge har du totalt sett vært plaget med hodepine?
  • Noen timer
  • Ca. et døgn
  • Noen dager
  • Ca. en uke
  • Lengre enn en uke
 • Ledsagende symptomer?
  1. Feber
  2. Hoste
  3. Sår hals
  4. Hovne og ømme kjertler på halsen
  5. Rennende og tett nese
  6. Grønt/gult snørr
  7. Øresmerter
  8. Ansiktssmerter
  9. Synsforstyrrelser
  10. Økt følsomhet for lys og lyd
  11. Øyesmerter
  12. Kjevesmerter
  13. Stiv nakke
  14. Kvalme
  15. Oppkast
  16. Sykdomsfølelse, slapphet
  17. Nedsatt matlyst
  18. Muskelsmerter
  19. Irritabilitet
  20. Kramper
  21. Personlighetsendringer
  22. Endret intellekt
  23. Forvirring, desorientert
  24. Redusert bevissthet
 • Hva må til for å lindre hodepinen?
  1. Smertestillende som paracetamol
  2. Reseptbelagt smertestillende middel
  3. Hvile
  4. Søvn
 • Utløsende faktorer?
  • Endringer i søvnmønsteret
  • Hormonsvingninger (relatert til menstruasjon)
 • Mulige årsaker?
  1. Forkjølelse
  2. Har høyt blodtrykk
  3. Har psykiske problemer - angst, depresjon
  4. Mye stress for tiden
  5. Belastninger i jobb
  6. Belastninger i ekteskap
  7. Belastninger i økonomi
  8. Bivirkning av medisin (angi over)
  9. Bruker blodfortynnende medisin
  10. Annen sykdom (angi over)

 

Legeundersøkelsen

 • Legen vil særlig konsentrere seg om å undersøke hodet, øynene, synet, bihulene, kjeveleddene, tennene, nakkemuskulaturen, blodtrykket

Andre undersøkelser

 • Enkle blodprøver som blodprosent, blodsenkning og CRP
 • Ved mistanke om bestemte sykdommer kan andre prøver være aktuelle, også bildediagnostikk (eks. røntgen)
 • Ved akutt innleggelse på sykehus er ofte CT den viktigste undersøkelsen

Henvisning til spesialist eller sykehus

 • Henvisning eller innleggelse er nødvendig ved mistanke om alvorlig underliggende sykdom
 • Kronisk hodepine som er vanskelig å behandle, bør vurderes av spesialist