Informasjon, veiviser

Akutt hukommelsestap: veiviser

Akutt hukommelsestap oppstår ved akutt skade eller sykdom i hjernen. I denne artikkelen kan du lese om flere mulige årsaker, og om når du bør ta kontakt med lege.

Hva er hukommelsestap?

 • Plutselig innsettende tap av hukommelse for ny eller gammel kunnskap
 • Tilstanden opptrer ved akutt skade eller akutt sykdom i hjernen - jfr. forskjellen til demens som innebærer svikt i hukommelsen som utvikler seg over tid

Hva kan årsaken være?

Vanlige årsaker

 • Hodeskade
  • Hjerneskade som følge av hodeskade
  • Økende alvorlighetsgrad fra hjernerystelse med kortvarig bevissthetstap til koma. En hjernerystelse gir forbigående bevissthetstap
  • Eventuelt ettervirkninger av hodeskade, f.eks. kronisk subduralt hematom
 • Hjernesykdom
 • Epilepsi
  • Pasienten er ofte desorientert etter oppvåkning og husker lite eller ingenting av det som har skjedd
 • Føling ved diabetes diabetes type 1 eller diabetes type 2
  • Ved lavt blodsukker kan pasienten utvikle bevissthetstap og tap av hukommelse
 • Migrene
  • Episoder med gjentatt, ensidig hodepine, eventuelt med forvarsel (aura), ledsaget av kvalme, brekninger, lydømfintlighet, lysømfintlighet
  • Kan gi kognitive symptomer som hukommelsestap
 • Bruk av alkohol eller medikamenter
  • Rusen kan ha vært så kraftig at vedkommende ikke husker noe av hva som har skjedd
 • Alkoholisk delirium
  • Oppstår ved stans etter en lengre drikkeperiode
  • Akutt forvirringstilstand med desorientering, tankeforstyrrelser, hallusinasjoner, hukommelsestap
  • Samtidig uttalt skjelving, svettetokter, kvalme og oppkast, angst og irritabilitet, søvnløshet
 • Ved en rekke alvorlige sykdommer har pasienten nedsatt hukommelse for det som har skjedd over en periode

Sjeldne årsaker

 • Demens
  • Inntrer ikke akutt, men hukommelsessvikt utvikler seg over tid

Når bør du/dere søke lege?

 • Akutt hukommelsestap er ofte uttrykk for alvorlig skade eller sykdom og tilsier derfor umiddelbar legekontakt
 • Er årsaken et epileptisk anfall eller en kraftig rus, er ikke behovet for snarlig legekontakt like stort

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Spørsmål legen kan stille:

 • Hva er bakgrunnen for hukommelsestapet?
  1. Hodeskade
  2. Rus
  3. Hjerneslag
  4. Epileptisk anfall
  5. Lavt blodsukker
  6. Annen alvorlig sykdom
  7. Annet
  8. Usikker, vet ikke
 • Er det noen andre som har observert hva som skjedde, og som kan redegjøre for det?
  • Ja
  • Nei
 • Hvor raskt oppsto hukommelsestapet?
  • Umiddelbart !
  • I løpet av minutter !
  • I løpet av timer
  • I løpet av et døgn
  • I løpet av noen dager
  • I løpet av en uke
  • Over lengre tid enn en uke
 • Har pasienten over lengre tid slitt med smerter i nakke/skulder- og hofte/setepartiet?
  • Ja
  • Nei
 • Mulige årsaker?
  1. Hodeskade i løpet av de siste ukene
  2. Migrene
  3. Langsomt økende svinn av hukommelse over lengre tid
  4. Rusproblem
  5. Diabetes

Legeundersøkelsen

 • Legen vil som regel foreta en generell undersøkelse og legge særlig vekt på undersøkelsen av nervesystemet

Andre undersøkelser

 • Blodprøver vil være aktuelle
 • CT og annen bildediagnostikk vil ofte være nødvendig

Henvisning til spesialist eller sykehus

 • Ved akutte skader
 • Ved mistanke om sykdom i hjernen
 • Ved hjerneslag
 • Alvorlig tilfelle av lavt blodsukker hos en insulinkrevende diabetiker