Informasjon, veiviser

Krampeanfall hos voksne, veiviser

Krampeanfall er ikke alltid lett å skille  fra en besvimelse, ettersom mange som besvimer, også har muskulære rykninger. I denne artikkelen kan du lese om ulike årsaker til at slike kramper oppstår.

Temaside om Korona

Hva er krampeanfall?

 • Kramper er en stramning i muskulatur og er vanligvis et tegn på en underliggende sykdom
 • Den vanligste årsaken til krampeanfall med bevissthetstap er epilepsi
 • Ingen symptom, tegn eller kliniske tester skiller klart et krampeanfall fra et ikke-krampe anfall (for eksempel besvimelse)
 • Kramper kan inndeles slik
  • Fokale - det vil si at de gjelder én muskelgruppe eller legemsdel
  • Generelle - det vil si at de omfatter all muskulatur og bevissthetstap
 • Ulike typer kramper
  • Toniske kramper er en ufrivillig, vedvarende, kraftig muskelsammentrekning
  • Kloniske kramper er en ufrivillig, rytmisk veksling mellom kraftige muskelsammentrekninger og avslappinger

Forekomst

 • I USA er det beregnet at to til fem prosent i løpet av livet opplever krampeanfall uten sammenheng med feber
 • I følge en studie er de fleste pasienter (57 prosent) som presenterer seg med sitt første krampeanfall, yngre enn 25 år og 71 prosent av disse er 15 år eller yngre. 58 prosent er menn
Neste side