Informasjon, veiviser

Krampeanfall hos voksne, veiviser

Krampeanfall er ikke alltid lett å skille fra en besvimelse, ettersom mange som besvimer, også har muskulære rykninger. I denne artikkelen kan du lese om ulike årsaker til at kramper oppstår.

Hva er krampeanfall?

 • Kramper er en stramning i muskulatur og er vanligvis et tegn på en underliggende sykdom
 • Den vanligste årsaken til krampeanfall med bevissthetstap er epilepsi
 • Ingen symptom, tegn eller kliniske tester skiller klart et krampeanfall fra et ikke-krampe anfall (for eksempel besvimelse)
 • Kramper kan inndeles slik
  • Fokale - det vil si at de gjelder én muskelgruppe eller legemsdel
  • Generelle - det vil si at de omfatter all muskulatur og bevissthetstap
 • Ulike typer kramper
  • Toniske kramper er en ufrivillig, vedvarende, kraftig muskelsammentrekning
  • Kloniske kramper er en ufrivillig, rytmisk veksling mellom kraftige muskelsammentrekninger og avslappinger

Forekomst

 • I USA er det beregnet at to til fem prosent i løpet av livet opplever krampeanfall uten sammenheng med feber
 • Livstidsrisikoen for å få et anfall for en voksen er opptil 10 prosent, men bare 3 prosent vil bli diagnostisert med epilepsi
 • Epilepsiforekomsten er høyest i yngre og eldre aldersgrupper og øker jevnt etter 50 års alder
 • Den vanligste årsaken til anfall og epilepsi hos eldre mennesker er ulike former for hjerneslag
Neste side