Informasjon, veiviser

Krampeanfall hos voksne, veiviser

Det er ikke alltid lett å skille et krampeanfall fra en besvimelse fordi mange som besvimer, også har muskulære rykninger.

Hva er krampeanfall?

 • Kramper er en stramning i muskulatur og er vanligvis et tegn på en underliggende sykdom
 • Den vanligste årsaken til krampeanfall med bevissthetstap er epilepsi
 • Ingen symptom, tegn eller kliniske tester skiller klart et krampeanfall fra et ikke-krampe anfall (eks. besvimelse)
 • Kramper kan inndeles i forhold til om de er
  • fokale - det vil si at de gjelder én muskelgruppe eller legemsdel
  • generelle - det vil si at de omfatter all muskulatur og bevissthetstap
 • Ulike typer kramper
  • Toniske kramper er en ufrivillig, vedvarende, kraftig muskelsammentrekning
  • Kloniske kramper er en ufrivillig, rytmisk veksling mellom kraftige muskelsammentrekninger og avslappinger

Forekomst

 • I USA er det beregnet at 2-5% i løpet av livet opplever krampeanfall uten sammenheng med feber
 • I følge en studie er de fleste pasienter (57%) som presenterer seg med sitt første krampeanfall, yngre enn 25 år og 71% av disse er 15 år eller yngre. 58% er menn